Skip to Content
Terror Of The Extinction Ray Gun Cast & Crew ListTatsunoko Productions Co. Ltd. Katsuji Mori, Isao Sasaki, Kazuko Sugiyama, Yoku Shioya, Shingo Kanemoto, Tiru ‘hira, Mikio Terajima, Seizo Kato, Mikio Terashima; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Hisayuki Toriumi Ippei Kuri, Tomoyuki Miyata Hiroshi Tsutsui
 • 1979
 • Tatsunoko Productions Co. Ltd.
 • Gatchaman F Episode Guide
 • Cartoon Characters: Ken, Joe, Jun, Jinpei, Ryu, Dr. Nambu, Katse, Sosai Z, Berg Katse, Gel Sadra, Gerusadora, Dr. Pandora, Count Egobossler, Mekandol, Kempler, Chief Engineer Kamo.
 • Vocal Talent: Katsuji Mori (Ken), Isao Sasaki (Joe), Kazuko Sugiyama (Jun), Yoku Shioya (Jinpei), Shingo Kanemoto (Ryu), Tiru ‘hira (Dr. Nambu), Mikio Terajima (Katse), Seizo Kato (Sosai Z), Mikio Terashima (Berg Katse), Masaru Ikeda (Gel Sadra, Gerusadora), Miyuki Iyeda (Dr. Pandora), Koji Nakada (Count Egobossler), Yoshito Miyamura (Mekandol), Kenichi Ogata (Kempler), Hiroo Oikawa (Chief Engineer Kamo).
 • Directed By Hisayuki Toriumi.
 • Produced By Ippei Kuri, Tomoyuki Miyata.
advertisement

 • Creator: Tatsuo Yoshida.
 • Planners: Ippei Kuri, Jinzo Toriumi, Shigeru Yanagawa, Satoshi Suyama.
 • Character Design: Yoshitaka Amano, Akemi Takada.
 • Mechanical Design: Kunio Okawara.
 • Animation Director: Sadao Miyamoto.
 • Chief Director: Hisayuki Toriumi.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Terror Of The Extinction Ray Gun, please submit your information here.

     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Terror Of The Extinction Ray Gun" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Terror Of The Extinction Ray Gun...

"Terror Of The Extinction Ray Gun" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 25 times this month, and 164 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Terror Of The Extinction Ray Gun