Skip to Content
The Mystery Of The Giant Caveman Attack Cast & Crew ListTatsunoko Productions Co. Ltd. Katsuji Mori, Isao Sasaki, Kazuko Sugiyama, Yoku Shioya, Shingo Kanemoto, Tiru ‘hira, Mikio Terajima, Nobuo Tanaka, Mikio Terashima; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Hisayuki Toriumi Ippei Kuri, Tomoyuki Miyata Hiroshi Tsutsui
 • 1978
 • Tatsunoko Productions Co. Ltd.
 • Gatchaman II Episode Guide
 • Cartoon Characters: Ken, Joe, Jun, Jinpei, Ryu, Dr. Nambu, Katse, Sosai X, Berg Katse, Gel Sadra, Gerusadora, Dr. Pandora.
 • Vocal Talent: Katsuji Mori (Ken), Isao Sasaki (Joe), Kazuko Sugiyama (Jun), Yoku Shioya (Jinpei), Shingo Kanemoto (Ryu), Tiru ‘hira (Dr. Nambu), Mikio Terajima (Katse), Nobuo Tanaka (Sosai X), Mikio Terashima (Berg Katse), Masaru Ikeda (Gel Sadra, Gerusadora), Miyuki Iyeda (Dr. Pandora).
 • Directed By Hisayuki Toriumi.
 • Produced By Ippei Kuri, Tomoyuki Miyata.
advertisement

 • Creator: Tatsuo Yoshida.
 • Planners: Ippei Kuri, Jinzo Toriumi, Shigeru Yanagawa, Satoshi Suyama.
 • Character Design: Yoshitaka Amano, Akemi Takada.
 • Mechanical Design: Kunio Okawara.
 • Animation Director: Sadao Miyamoto.
 • Chief Director: Hisayuki Toriumi.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about The Mystery Of The Giant Caveman Attack, please submit your information here.

     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "The Mystery Of The Giant Caveman Attack" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To The Mystery Of The Giant Caveman Attack...

"The Mystery Of The Giant Caveman Attack" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 25 times this month, and 158 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

The Mystery Of The Giant Caveman Attack