Skip to Content
Hotaru no haka Cast & Crew ListHotaru no haka Cartoon Picture
Buy Hotaru no haka on DVD Buy Hotaru no haka on Blu-Ray Disk

Studio Ghibli, Shinchosha Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshiko Shinohara, Akemi Yamaguchi.
English Version: J. Robert Spencer
, Rhoda Chrosite; Full Voice Cast Full Voice Cast..
Isao Takahata, Norihiko Sudo Toru Hara, Ryoichi Sato , Takeshi Seyama Yoshio Mamiya
 • 1988
 • Studio Ghibli, Shinchosha
 • Toho Company Ltd.
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Seita, Setsuko, Mother, Aunt.
 • Vocal Talent: Tsutomu Tatsumi (Seita), Ayano Shiraishi (Setsuko), Yoshiko Shinohara (Mother), Akemi Yamaguchi (Aunt).
  English Version: J. Robert Spencer (Seita), Rhoda Chrosite (Setsuko), Veronica Taylor (Mother), Amy Jones (Aunt), Shannon Conley, Crispin Freeman, Dan Green, George Leaver, Nick Sullivan.
 • Directed By Isao Takahata.
  Assistant Director: Norihiko Sudo.
 • Produced By Toru Hara.
  Executive Producer: Ryoichi Sato.
 • Animated By Hideaki Anno, Yoshiyuki Hane, Iku Ishiguro, Kuniyuki Ishii, Megumi Kagawa, Hideo Kawauchi, Masuji Kigami, Noriko Moritomo, Hiroshi Ogawa, Toshiyasu Okada, Reiko Okuyama, Shunji Saida, Akio Sakai, Michiyo Sakurai, Noboru Takano, Yasuomi Umetsu, Shôjurô Yamauchi, Atsuko Ôtani, Noriko Ôzeki.
  Key Animator: Kitaro Kosaka.
  Animation Director: Yoshifumi Kondô.
  Character Designer: Yoshifumi Kondô.
 • Written By Isao Takahata.
  Based On The Novel By: Akiyuki Nosaka.
 • Edited By Takeshi Seyama.
advertisement

 • Design: Yoshifumi Kondo.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Hotaru no haka, please submit your information here.

"火垂るの墓." "Grave Of The Fireflies" and "Tombstone For Fireflies."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: 4.7/5 Stars from 11 users.
 • Social:        Pin

Return To Hotaru no haka...

"Hotaru no haka" is rated: -0.3 out of 5 stars (There have been 11 votes so far.)
This page has been viewed 1088 times this month, and 3743 times total.

Read Reviews

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Hotaru no haka