Skip to Content
Tenkū No Shiro Rapyuta Cast & Crew ListTenkū No Shiro Rapyuta Cartoon Picture
Buy Tenkū No Shiro Rapyuta on DVD

Studio Ghibli, Tokuma Shoten, Nibariki Mayumi Tanaka, Keiko Yokozawa, Kotoe Hatsui, Minori Terada, Hiroshi Ito, Machiko Washio, Sukekiyo Kameyama, Takumi Kamiyama, Yoshito Yasuhara; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Hayao Miyazaki, Nizo Yamamoto, Toshiro Nozaki Isao Takahata, Yasuyoshi Tokuma, Hideo Ogata, Tatsumi Yamashita Takeshi Seyama, Yoshihiro Kasahara Jō Hisaishi
 • 1986
 • Studio Ghibli, Tokuma Shoten, Nibariki
 • Toei Kabushiki Kaisha
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Pazu, Sheeta, Mr. Daffi, Anli, Charles, General Mouro, Madge, Mooska, Uncle Pom, Okami, Lui.
 • Vocal Talent: Mayumi Tanaka (Pazu), Keiko Yokozawa (Sheeta), Kotoe Hatsui (Dola), Minori Terada (Mooska), Hiroshi Ito (Oyakata Daffi), Machiko Washio (Okami Daffi), Sukekiyo Kameyama (Anli), Takumi Kamiyama (Charles), Yoshito Yasuhara (Lui), Ichirō Nagai (General Mouro), Eken Mine (Underling), Masashi Sugahara (Underling), Tarako (Madge), Fujio Tokita (Uncle Pom), Eken Mine, Masashi Sugawara, Megumi Hayashibara, Nobuyuki Furuta, Reiko Suzuki, Tomomichi Nishimura, Toshihiko Seki.
  Featuring, English Version: James Van Der Beek (Pazu), Anna Paquin (Sheeta), Cloris Leachman (Dola), Mark Hamill (Colonel Muska), Susan Hickman, Tress MacNeille, Matt Miller, Debi Derryberry, Peter Fernandez (Narrator, uncredited).
 • Directed By Hayao Miyazaki.
  Art Directors: Nizo Yamamoto, Toshiro Nozaki.
 • Produced By Isao Takahata.
  Executive Producer: Yasuyoshi Tokuma.
  Associate Executive Producers: Hideo Ogata, Tatsumi Yamashita.
 • Animated By Tsukasa Tannai.
 • Written By Hayao Miyazaki.
 • Edited By Takeshi Seyama, Yoshihiro Kasahara.
advertisement

 • Original Story: Hayao Miyazaki.
 • Color Design: Michiyo Yasuda.
 • Backgrounds: Kazu Hisamura, Kazuhiro Kinoshita, Kiyomi Oota, Kumiko Iijima, Mutsuo Koseki, Nasaki Yoshizaki, Yamako Ishikawa.
 • Animation Supervisor: Tsukasa Niwauchi.
 • Key Animation Supervisor: Yoshinori Kanada.
 • Key Animation: Atsuko Otani, Hirotsugu Kawasaki, Katsuya Kondo, Kazuhide Tomonaga, Kazuyuki Kobayashi, Kitaro Kousaka, Mahiro Maeda, Makiko Futaki, Masaaki Endou, Masako Shinohara, Megumi Kagawa, Michiyo Sakurai, Noriko Moritomo, Osamu Nabeshima, Shinji Otsuka, Tadashi Fukuda, Toshio Kawaguchi, Toyoaki Emura, Yasuhiro Nakura.
 • In-Between Animation: Eiichiro Hirata, Eiko Miyamoto, Hiroomi Yamakawa, Kazukisa Nagai, Keiichiro Hattori, Kenji Kobayashi, Kyoko Nakano, Mika Sugai, Sinji Morohashi, Takao Yoshino, Takashi Honmochi, Yue Takamine.
 • Animation Check: Naoshi Ozawa, Yasuko Tachiki.
 • Ink & Paint: Chiharu Mizuma, Emiko Ishii, Hiromi Nagamine, Masako Nabeya, Noriko Ogawa, Yukiko Sakai.
 • Ink & Paint Check: Homi Ogiwara.
 • Special Effects: Gou Abe, Shinji Teraoka.
 • Camera: Hirokata Takahashi.
 • Production: Toru Hara.
 • Planning: Hideo Ogata, Tatsumi Yamashita.
 • Production Manager: Naoyuki Oshikiri.
 • Harmony Process: Noriko Takaya.
 • Sound Director: Shigeharu Shiba.
 • Sound Engineer: Shuji Inoue.
 • Sound Effects: Hironori Ono, Kazutoshi Sato.
 • Theme Song Lyrics: Hayao Miyazaki.
 • Theme Song Performance: Azumi Inoue.
 • Publicity Producer: Masaya Tokuyama.
 • Production: Studio Ghibli, Tokuma Shoten.
 • In-Between Assistance: Kusama Art, Oh production, Shindo Production, Studio Fantasia, Studio Gallop, Studio Kyuma, Studio Toto, Visual '80.
 • Supporting Finish Animation: ACT, Group Joy, Studio Fantasia, Studio Hibari, Studio Killy, Studio OZ.
 • Cooperation: Dentsu Inc.
 • Recording Studio: Tokyo T.V. Center.
 • Music Production: Tokuma Japan Corporation.
 • Sound Effect Production: Omnibus Promotion.
 • Sound Effects: E & M Planning Center.
 • Titles: Takatomo Atelier.
 • Camera: Takahashi Production.
 • Laboratory: Imagica.
 • Distributor: Toei Kabushiki Kaisha.
 • Adaptation, English Version: John Semper.
 • Voice Casting, English Version: Jack Fletcher.
 • Voice Direction, English Version: Jack Fletcher.
 • Production Coordinator, English Version: Susan Musi.
 • Sound Design, English Version: Scott Weber.
 • Sound Recording, English Version: Guy Charbonneau.
 • Recording Engineer, English Version: Charlie Bouis.
 • Second Engineer, English Version: Dmitry Lipai, Sam Hofstedt.
 • Re-Recording Mixing, English Version: Keith Rogers, Terry O'Bright.
 • Score Recording, English Version: Jon Baker.
 • Assistant Score Recordists, English Version: Hiroyuki Akita, Suminobu Hamada.
 • Score Mixing, English Version: Jon Baker.
 • Rescoring Crew, English Version: Ted Barela, Yvonne Matten.
 • Orchestra Conductor, English Version: Vincent Mendoza.
 • Orchestra Contractor, English Version: David Sabee.
 • Additional Musicians, English Version: Heichachi Nagata, Joe Hisaishi, Takashi Akashi.
 • Production Assistant, English Version: Laurie Bean, Mark Caballero.
 • Foley Artist, English Version: Gregg Barbanell, Rich Green.
 • ADR Engineer and Editor, English Version: Ernie Sheesley.
 • Final ADR Script/Adaptation, English Version: Jack Fletcher.
 • Original ADR Script, English Version: John Semper.
 • ADR Consultant, English Version: Miyoko Miura.


Tenkū No Shiro Rapyuta Cartoon Downloads:


Watch this cartoon now! You can download Tenkū No Shiro Rapyuta to your PC and watch this cartoon video download today.If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Tenkū No Shiro Rapyuta, please submit your information here.

"天空の城ラピュタ" and "Tenku No Shiro Laputa." "Castle in the Sky," "The Sky's Castle: Laputa (Literal)," "Laputa: Castle in the Sky," "Laputa: The Castle in the Sky."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: 4.4/5 Stars from 13 users.
 • Social:        Pin

Return To Tenkū No Shiro Rapyuta...

"Tenkū No Shiro Rapyuta" is rated: -0.6 out of 5 stars (There have been 13 votes so far.)
This page has been viewed 389 times this month, and 3890 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Tenkū No Shiro Rapyuta