Skip to Content
Kureopatora Cast & Crew ListKureopatora Cartoon Picture

Mushi Productions Chinatsu Nakayama, Hajime Hana, Kotoe Hatsui, Tsubame Yanagiya, Nobuo Tsukamoto, Kazuko Imai, Susumu Abe, Yoshirou Katou, Nachi Nozawa; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Osamu Tezuka, Eiichi Yamamoto Abiko Yoneyama, Yasuhiko Yoneyama Hitomi Tsukahara, Masashi Furukawa, Reiko Watanabe, Senko Ooiwa Isao Tomita
 • 1970
 • Mushi Productions
 • Nihon Herald Eiga
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Cleopatra, Caesar, Antonius, Apolodria, Lupa, Ionius, Kalpurnia, Kabagonis, Lt. Tarabach, Octavian, Lybia.
 • Vocal Talent: Chinatsu Nakayama (Cleopatra), Hajime Hana (Caesar), Kotoe Hatsui (Apolodria), Tsubame Yanagiya (Lupa), Nobuo Tsukamoto (Ionius), Kazuko Imai (Kalpurnia), Susumu Abe (Kabagonis), Yoshirou Katou (Lt. Tarabach), Nachi Nozawa (Octavian), Osami Nabe (Antonius), Jitsuko Yoshimura (Lybia).
 • Directed By Osamu Tezuka, Eiichi Yamamoto.
 • Produced By Abiko Yoneyama, Yasuhiko Yoneyama.
  Executive Producer: Yasuhiko Yoneyama.
 • Animated By Gisaburô Sugii, Hayao Nobe, Hideaki Kitano, Hideo Furusawa, Ichiro Kimura, Ichiya Uenashi, Ikuo Fudaki, Jun Kiguchi, Junji Kobayashi, Kanji Akahori, Kazuko Nakamura, Kazuo Ushigoe, Keiko Watanabe, Masami Hata, Masateru Yoshimura, Masatoshi Nitta, Mitsuo Shindo, Nobuyoshi Sasakado, Noriyo Ushigoe, Renzo Kinoshita, Saburo Sugii, Sumiko Asato, Takao Ogawa, Tatsuo Shimamura, Teruhito Ueguchi, Toyoo Ashida, Yoshiaki Kawajiri, Yukio Ebisawa, Yutaka Tanizawa.
 • Written By Shigemi Satoyoshi (Scenario).
 • Edited By Hitomi Tsukahara, Masashi Furukawa, Reiko Watanabe, Senko Ooiwa.
advertisement

 • Concept: Osamu Tezuka.
 • Art Director: Kazue Itô.
 • Design: Ko Kojima.
 • Backgrounds: Fumiharu Shimomichi, Goichi Kudo, Hachiro Tsukima, Hirotsugu Kawanabe, Junichi Mizuno, Katsue Shimizu, Kazuo Miyagawa, Kiyoshi Kato, Koyo Ito, Kuniko Nishimura, Megumi Tanabe, Naoji Yokose, Shigeru Hirabayashi, Takamura Mukuo, Tatsuro Kadoya, Tomie Inaba, Toshiyuki Ozeki, Yoshikuni Nishi, Yukiko Hamatani.
 • Animators: Gisaburô Sugii, Hayao Nobe, Hideaki Kitano, Hideo Furusawa, Ichiro Kimura, Ichiya Uenashi, Ikuo Fudaki, Jun Kiguchi, Junji Kobayashi, Kanji Akahori, Kazuko Nakamura, Kazuo Ushigoe, Keiko Watanabe, Masami Hata, Masateru Yoshimura, Masatoshi Nitta, Mitsuo Shindo, Nobuyoshi Sasakado, Noriyo Ushigoe, Renzo Kinoshita, Saburo Sugii, Sumiko Asato, Takao Ogawa, Tatsuo Shimamura, Teruhito Ueguchi, Toyoo Ashida, Yoshiaki Kawajiri, Yukio Ebisawa, Yutaka Tanizawa.
 • Photography: Akira Tsuchiya, Hajime Satou, Junichi Fukano, Katsuji Misawa, Kuniki Hoshi, Masao Miyauchi, Masatoshi Komine, Sakurako Nakamura, Setsuko Morioka, Shigeru Yamazaki, Tadahiko Horiguchi, Toshio Shuto, Toshiyuki Shima, Tsuyoshi Honda, Yukina Tsujimoto.
 • Sound: Atsumi Tashiro, Susumu Aketagawa.
 • Editors: Hitomi Tsukahara, Masashi Furukawa, Reiko Watanabe, Senko Ooiwa.


Kureopatora Cartoon Downloads:


Watch this cartoon now! You can download Kureopatora to your PC and watch this cartoon video download today.If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Kureopatora, please submit your information here.

"クレオパトラ." "Cleopatra: Queen Of Sex."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Kureopatora" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Kureopatora...

"Kureopatora" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 129 times this month, and 1434 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Kureopatora