Skip to Content
Shindbad No Baden Cast & Crew ListShindbad No Baden Cartoon Picture

T˘ei D˘ga Hideo Kinoshita, Tetsuko Kuroyanagi, Junpei Takiguchi, Hisao Dazai, Mahito Tsujimura, Ichir˘ Nagai, Noriko Shind˘, Ky˘ko Satomi; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Taiji Yabushita, Masao Kuroda Hiroshi ďkawa , Ikuz˘ Inaba Isao Tomita, Masao Yoneyama
 • 1962
 • T˘ei D˘ga
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Sinbad, Ali, Princess Samir, Old Man, Grand Vizier.
 • Vocal Talent: Hideo Kinoshita, Tetsuko Kuroyanagi, Junpei Takiguchi, Hisao Dazai, Mahito Tsujimura, Ichir˘ Nagai, Noriko Shind˘, Ky˘ko Satomi, Kiyoshi Kawakubo, Kinshir˘ Iwao, Takashi Sait˘, K˘ji Koga, Tokyo H˘s˘ Gekidan.
 • Directed By Taiji Yabushita.
  Co-directed By: Masao (Yoshio) Kuroda.
 • Produced By Hiroshi ďkawa.
 • Animated By Sanae Yamamoto.
 • Written By Osamu Tezuka, Morio Kita.
 • Edited By Ikuz˘ Inaba.
advertisement

 • Design: Yasuo Otsuka.
 • Art Director: Seigo Shind˘, Hajime Numai.
 • Planning: Isamu Takahashi, Shin Yoshida, Yoshifumi Hatano.
 • Scenario: Osamu Tezuka, Morio Kita.
 • Technical Director: Taiji Yabushita, Yoshio Kuroda.
 • Color Designer: Mataharu Urata.
 • Backgrounds: Tomoo Fukumoto, Kazuko Katakura, Eiko Sugimoto, Kazue It˘, Isamu Kageyama, Hideo Chiba.
 • Key Animators: Akira Daikuhara, Hideo Furusawa, Masao Kumakawa, Yasuo ďtsuka, Daikichir˘ Kusube, Reiko Okuyama, Masatake Kida, Chikao Fujii.
 • Inbetweener Supervisor: Sanae Yamamoto.
 • Inbetweeners: Tomekichi Takeuchi, Noboru Sekikawa, Katsuya Oda, Tetsuta Ikuno, Ky˘ko Nakatani, Akemi ďta, Y˘ichi Otabe, Sadao Tsukioka, Mineo Kachita, Shigetsugu Yoshida, Yoshio Aiso, Sadao Kikuchi, Takao Kodama, Kazuko Kobayashi, Sumiko Naganuma, Toyohei Horikawa, Motoaki Ishii, Haruko Kasai, Nobuyuki Fukushima, Miyo Yamada, Masayo Ubukata, Katsuko Kikuchi, Katsuko Kubota, Ken Sait˘, Atsushi Takagi, Shigeyuki Hayashi, Nobuhiro Okasako, Hidetoshi Umeda, Shinya Tamura, Toshio Hirata, Hideki Mori, Shigeo Ozaki, Kanji Akahori, Teruhito Ueguchi, Takao Kurosawa, Akinori Matsuhara, Keiko Shibata, Michihiro Kanayama, Tatsuji Kino, Toshiaki Kobayashi, Takao Sakano, Kinnosuke Hirakawa, Takanori Hashimoto, Keiichir˘ Kimura, Akira Sat˘, Hiroshi Azuma, Keisuke Morishita, Fusahiro Nagaki, Kenz˘ Koizumi.
 • Tracing: Mitsuko Shind˘, Noriko Takigawa, Y˘ko Sakamoto, Nobuko Sat˘.
 • Color: Hiroko Ono, Masuko Watanabe, Tokie Hayashi, Keiko Takahashi.
 • Ink & paint advisor: Sabur˘ Shinno.
 • Camera: Kenji Sugiyama, Kazuo Nakamura.
 • Music: Isao Tomita, Masao Yoneyama.
 • Dancers: Kiitsu Sakakibara.
 • Recorder: Atsuko Suzuki.
 • Sound Effects: Hajime Kimura.
 • Editing: Ikuz˘ Inaba.
 • Production Progression: Seiichi Moro.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Shindbad No Baden, please submit your information here.

"Arabian Night Sindbad No Boken" and "Arabian Night Sindbad no B˘ken." "Arabian Night Sindbad Adventure," "The Adventures Of Sinbad," "Sinbad, The Sailor," "Arabian Nights: The Adventures Of Sinbad."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Shindbad No Baden" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Shindbad No Baden...

"Shindbad No Baden" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 101 times this month, and 720 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Shindbad No Baden