Skip to Content
Weight Loss Strategy 90 West! Cast & Crew ListWeight Loss Strategy 90 West! Cartoon Picture

Tokyo Movie Shinsha Fusako Amachi, Mariko Mukai, Kazue Takahashi, Noriko Tsukase, Rihoko Yoshida, Yuji Mitsuya Shigetsugu Yoshida, Junzo Aoiki, Hideharu Iuchi, Saburo Kawashima, Masaharu Okuwaki; more Directors More Directors.. Shinji Nabeshima, Shunzo Kato , , Quincy, Yuikihide Takekawa, Tetsuo Ueno
 • 1982
 • Tokyo Movie Shinsha
 • Tonde Mon Pe Episode Guide
 • Cartoon Characters: Mon-Mon, Maki Kano, Pe-chan, Mr. Kano, Lady Kamata, Nandaro, Chiri Chiri.
 • Vocal Talent: Fusako Amachi (Monpe Hanamura), Mariko Mukai (Pe-chan), Kazue Takahashi (Lady Kamata), Noriko Tsukase (Nandaro), Rihoko Yoshida (Maki Kanou), Yuji Mitsuya (Chiri Chiri).
 • Directed By Shigetsugu Yoshida.
  Episode Directors: Junzo Aoiki, Hideharu Iuchi, Saburo Kawashima, Masaharu Okuwaki.
 • Produced By Shinji Nabeshima, Shunzo Kato.
 • Animated By Takao Kasai.
 • Written By Chifude Asakura, Yoshiaki Yoshida, Hiroshi Kaneko.
advertisement

 • Art Director: Hiroshi Ohno, Noboru Ryuchi.
 • Design: Kazu Mitsui.
 • Animation Director: Takao Kasai.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Weight Loss Strategy 90 West!, please submit your information here.

"TondeMon Pe" and "Mon-Pe."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Weight Loss Strategy 90 West!" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Weight Loss Strategy 90 West!...

"Weight Loss Strategy 90 West!" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 25 times this month, and 228 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Weight Loss Strategy 90 West!