Skip to Content
Koukisa Wo Namida Ni Komete... Cast & Crew ListKoukisa Wo Namida Ni Komete... Cartoon Picture

Tokyo Movie Shinsha Reiko Tajima Tadao Nagahama, Osamu Dezaki Seiichi Ginya, Shunzo Kato , , , Kazuko Takahashi, Masakazu Tsuruhuchi Koji Makaino
 • 1979
 • Tokyo Movie Shinsha
 • Versailles no Bara Episode Guide
 • Cartoon Characters: Oscar Francois de Jarjayes, Marie Antoinette, Andre, Louis XV, Hans Axel von Fersen, Alain, Gerodere, Hans Axel von Fersen, Rosalie, Countess du Barry, Jeanne Valois Countess de la Motte, Louis XVI.
 • Vocal Talent: Reiko Tajima (Oscar François de Jarjayes), Miyuki Ueda (Marie Antoinette), Taro Shigaki (Andre), Hisashi Katsuta (Louis XV), Katsunosuke Hori (Hans Axel von Fersen), Keaton Yamada (Alain), Keiji Mishima (Gerodere), Nachi Nozawa (Hans Axel von Fersen), Rihoko Yoshida (Rosalie), Ryoko Kinomiya (Countess du Barry), Yoneko Matsukane (Jeanne Valois Countess de la Motte), Yoshito Yasuhara (Louis XVI).
 • Directed By Tadao Nagahama, Osamu Dezaki.
 • Produced By Seiichi Ginya, Shunzo Kato.
 • Animated By Shingo Araki, Michi Himeno.
 • Written By Yoshimi Shinozaki, Masahiro Yamada, Yukio Sugie, Hajime Hazama.
 • Edited By Kazuko Takahashi, Masakazu Tsuruhuchi.
advertisement

 • Original Manga: Riyoko Ikeda.
 • Art Directors: Ken Kawai, Tadao Kubota, Toshibaru Minako, Toshiharu Mizutani.
 • Design: Shingo Araki, Michi Himeno, Akio Sugino, Ken Kawai, Tadao Kubota.
 • Character Design: Akio Sugino, Michi Himeno, Shingo Araki.
 • Storyboards: Soji Yoshikawa.
 • Animation Director: Michi Himeno, Shingo Araki.
 • Episode Directors: Akinori Nagaoka, Minoru Okazaki, Mizuho Nishikubo, Satoshi Dezaki, Shunji Ôga, Tetsuo Imazawa, Yasuo Yamayoshi, Yoshihisa Sekine, Yoshio Takeuchi.
 • Director of Photography: Hirokata Takahashi, Masao Miyauchi.
 • Music: Kouji Makaino.
 • Theme Song Performance: Hiroko Suzuki.
 • Continuity: Hideo Takayashiki, Makura Saki, Tetsuo Imazawa, Yoshihisa Sekine.
 • Planning: Shigeru Umetani, Yuuichirou Yamamoto.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Koukisa Wo Namida Ni Komete..., please submit your information here.

"Tears Falling With Dignity." \"Lady Oscar, la Rosa di Versailles (Italy)," "Una Spada per Lady (Italy)," "La Rosa de Versalles (Spain)." "ベルサイユのばら," "The Rose Of Versailles," "Lady Oscar."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Koukisa Wo Namida Ni Komete..." has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Koukisa Wo Namida Ni Komete......

"Koukisa Wo Namida Ni Komete..." has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 22 times this month, and 235 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Koukisa Wo Namida Ni Komete...