Skip to Content
Endou Mame To Shojo Cast & Crew ListEndou Mame To Shojo Cartoon Picture

Tokyo Movie Shinsha, Nippon Hoso Kyokai, NEP Ayako Kawasumi, Rio Natsuki, Mayo Suzukaze, Tooru Nakamura Osamu Dezaki , , , Seiji Morita, Yuriko Sano Akira Senju
 • 2005
 • Tokyo Movie Shinsha, Nippon Hoso Kyokai, NEP
 • Nippon Hoso Kyokai
 • Yuki no Jo˘ Episode Guide
 • Cartoon Characters: Gerda, Kai, Snow Queen.
 • Vocal Talent: Ayako Kawasumi (Gerda), Rio Natsuki (Kai), Mayo Suzukaze (Snow Queen), Tooru Nakamura (Narrator).
 • Directed By Osamu Dezaki.
 • Written By Makoto Nakamura, Michiru Shimada, Sukehiro Tomita, Tomoko Konparu.
 • Edited By Seiji Morita, Yuriko Sano.
advertisement

 • Original Creator: Hans Christian Andersen.
 • Art Director: Jirou Kouno.
 • Series Composition: Masashi Sogo.
 • Character Design: Akio Sugino.
 • Background Art: Mayumi Okabe.
 • Color Design: Junko Ito.
 • Storyboard: Osamu Dezaki.
 • Episode Director: Atsushi Yano.
 • Animation Director: Kenji Hachizaki.
 • Animation Producers: Hideaki Miyamoto, Tadao Matsumoto.
 • Animation: Izumi Shimura, Miyuki Goto.
 • Key Animators: Chiharu Sato, Jiroo Kanei, Yoshiharu Shimizu.
 • Animation Check: Genki Ito.
 • CG Production: Hiroaki Yanagisawa.
 • Digital Paint: Yoshimi Hayashi.
 • Director of Photography: Hitoshi Shirao.
 • Production Managers: Masakazu Shioura, Shinichi Tominaga.
 • Sound Director: Tomoaki Yamada.
 • Music Composition: Akira Senju.
 • Music Director: Kiyoshi Suzuki.
 • Photography: Akemi Sasaki.
 • Publicity: Hiroyuki Onoda.
 • Sound Effects: Yukiyoshi Itokawa.
 • Time Period Research: Keisuke Masuda.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Endou Mame To Shojo, please submit your information here.

"The Pea Bean And The Girl." "雪の女王," "The Snow Queen," "Yuki No Joou," "Yuki no Jo-Oh."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Endou Mame To Shojo" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Endou Mame To Shojo...

"Endou Mame To Shojo" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 27 times this month, and 221 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Endou Mame To Shojo