Skip to Content
A Royal Death Cast & Crew ListA Royal Death Cartoon Picture

Studio DEEN, TV Tokyo Hiro Yuuki, Yumi Kakazu, Ayako Kawasumi, Kazunari Tanaka, Kouki Miyata, Rica Matsumoto, Tamio Ohki, Yoichi Masukawa, Akira Ishida, Bakuto; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Junji Nishimura Masahiro Toyosumi, Noriko Kobayashi, Keisuke Iwata, Takashi Harada , , Ryo Sakai
 • 1999
 • Studio DEEN, TV Tokyo
 • Sendai Den H˘shin Engi Episode Guide
 • Cartoon Characters: Takuin, Daji, Emperor Chou, Thunderbolt, Naza, Wenzon, Fun-Faze.
 • Vocal Talent: Hiro Yuuki (Taikoubou Doushi), Yumi Kakazu (Dakki), Ayako Kawasumi (Shinyoh), Kazunari Tanaka (Kou Hiko), Kouki Miyata (Nataku), Rica Matsumoto (Raishinshi), Tamio Ohki (Genshitenson), Yoichi Masukawa (Sibuxiang), Akira Ishida (Shinkohyo), Bakuto (Ki Shou), Chiemi Chiba (Kibi), Kahoru Sasajima (Likouha).
 • Directed By Junji Nishimura.
 • Produced By Masahiro Toyosumi, Noriko Kobayashi.
  Executive Producers: Keisuke Iwata, Takashi Harada.
 • Animated By Ryo Sakai.
 • Written By Koji Ueda, Atsuhiro Tomioka, Masashi Sogo.
advertisement

 • Original Manga: Ryu Fujisaki.
 • Original Novel: Tsutomu Ano.
 • Character Design: Tadashi Kojima.
 • Industrial Design: Kazumi Sato.
 • Storyboards: Junji Nishimura.
 • Music: Ryo Sakai.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about A Royal Death, please submit your information here.

"Rebel Of General Fun-Faze." "仙界伝 封神演義," "Sendai Den Houshin Engi," "Senkaiden H˘shin Engi," "Soul Hunter," "Immortal Tales Of Hoshin Engi," "Soul Hunter - Battle of the Immortals," "Fengshen Yanyi."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "A Royal Death" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To A Royal Death...

"A Royal Death" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 24 times this month, and 178 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

A Royal Death