Skip to Content
Time Machine Engage ! Cast & Crew ListTime Machine Engage ! Cartoon Picture

Sunrise Inc. Satomi Koorogi, Rihoko Yoshida, Kazue Ikura, Akemi Shinohara, Aruno Tahara, Chafurin, Chika Sakamoto, Chiyoko Kawashima; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Shuji Iuchi, Chuichi Iguchi, Kazuki Akane, Nobuyuki Kondo, Nana Harada; more Directors More Directors.. , Hayato Kanbayashi, Akira Senju
 • 1992
 • Sunrise Inc.
 • Mama Wa Sh˘gaku Yonensei Episode Guide
 • Cartoon Characters: Natsumi, Miraichan, Izumi Shimamura, Ryuuichi Fukazawa, Kouzaburou Mizuki, Ookawa-sensei, Julietta, Ruriko Mizuki, Midori Hanada, Yokoshima.
 • Vocal Talent: Satomi Koorogi (Natsumi Mizuki), Rihoko Yoshida (Miraichan), Kazue Ikura (Izumi Shimamura), Akemi Shinohara (Ryuuichi Fukazawa), Aruno Tahara (Kouzaburou Mizuki), Chafurin (Ookawa-sensei), Chika Sakamoto (Julietta), Chiyoko Kawashima (Ruriko Mizuki), Hiroyuki Shibamoto (Mirai's Father), Hisako Kyouda (Midori Hanada), Houchu Ohtsuka (Yokoshima).
 • Directed By Shuji Iuchi.
  Episode Directors: Chuichi Iguchi, Kazuki Akane, Nobuyuki Kondo, Nana Harada.
 • Animated By Toshikazu Endo, Kisaraka Yamada, Atsushi Aono.
 • Written By Satoshi Nakamura, Tetsuko Watanabe.
advertisement

 • Original Story: Hajime Yatate.
 • Art Director: Junichiro Nishikawa.
 • Character Design: Sachiko Kamimura.
 • Key Animators: Tadashi Hiramatsu, Toshiyuki Tsuru.
 • Director of Photography: Kazunobu Okeda.
 • Sound Directors: Katsuyoshi Kobayashi, Yasuo Uragami.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Time Machine Engage !, please submit your information here.

"ママは小学4年生," "Mama Wa Sh˘gaku 4 Nensei," "Mama's A Fourth Grader."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Time Machine Engage !" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Time Machine Engage !...

"Time Machine Engage !" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 28 times this month, and 246 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Time Machine Engage !