Skip to Content
Who Is Mirai-Chan`S Father ? Cast & Crew ListWho Is Mirai-Chan`S Father ? Cartoon Picture

Sunrise Inc. Satomi Koorogi, Rihoko Yoshida, Kazue Ikura, Akemi Shinohara, Aruno Tahara, Chafurin, Chika Sakamoto, Chiyoko Kawashima; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Shuji Iuchi, Chuichi Iguchi, Kazuki Akane, Nobuyuki Kondo, Nana Harada; more Directors More Directors.. , Hayato Kanbayashi, Akira Senju
 • 1992
 • Sunrise Inc.
 • Mama Wa Sh˘gaku Yonensei Episode Guide
 • Cartoon Characters: Natsumi, Miraichan, Izumi Shimamura, Ryuuichi Fukazawa, Kouzaburou Mizuki, Ookawa-sensei, Julietta, Ruriko Mizuki, Midori Hanada, Yokoshima.
 • Vocal Talent: Satomi Koorogi (Natsumi Mizuki), Rihoko Yoshida (Miraichan), Kazue Ikura (Izumi Shimamura), Akemi Shinohara (Ryuuichi Fukazawa), Aruno Tahara (Kouzaburou Mizuki), Chafurin (Ookawa-sensei), Chika Sakamoto (Julietta), Chiyoko Kawashima (Ruriko Mizuki), Hiroyuki Shibamoto (Mirai's Father), Hisako Kyouda (Midori Hanada), Houchu Ohtsuka (Yokoshima).
 • Directed By Shuji Iuchi.
  Episode Directors: Chuichi Iguchi, Kazuki Akane, Nobuyuki Kondo, Nana Harada.
 • Animated By Toshikazu Endo, Kisaraka Yamada, Atsushi Aono.
 • Written By Satoshi Nakamura, Tetsuko Watanabe.
advertisement

 • Original Story: Hajime Yatate.
 • Art Director: Junichiro Nishikawa.
 • Character Design: Sachiko Kamimura.
 • Key Animators: Tadashi Hiramatsu, Toshiyuki Tsuru.
 • Director of Photography: Kazunobu Okeda.
 • Sound Directors: Katsuyoshi Kobayashi, Yasuo Uragami.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Who Is Mirai-Chan`S Father ?, please submit your information here.

"ママは小学4年生," "Mama Wa Sh˘gaku 4 Nensei," "Mama's A Fourth Grader."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: 4.9/5 Stars from 3 users.
 • Social:        Pin

Return To Who Is Mirai-Chan`S Father ?...

"Who Is Mirai-Chan`S Father ?" is rated: -0.0999999999999996 out of 5 stars (There have been 3 votes so far.)
This page has been viewed 47 times this month, and 324 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Who Is Mirai-Chan`S Father ?