Skip to Content
Horror! Strategy Manmo Frozen Cast & Crew ListHorror! Strategy Manmo Frozen Cartoon Picture

Sunrise Inc., TŰhoku Shinsha, Asahi Advertising, NET Akira Kamiya, Kiyoko Shibata, Ikuo Nishikawa, Keisuke Yamashita, Misako Hibino, Saiko Egawa, Shojiro Kihara Tadao Nagahama, Yoshiyuki Tomino
 • 1975
 • Sunrise Inc., TŰhoku Shinsha, Asahi Advertising, NET
 • YŻsha RaidÓn Episode Guide
 • Cartoon Characters: Akira Hibiki, Mari Sakurano, Tarou Sarumaru, Dan Araiso, Reiko Hibiki, Rei Asuka, Daisaburou Higashiyama.
 • Vocal Talent: Akira Kamiya (Akira Hibiki), Kiyoko Shibata (Mari Sakurano), Ikuo Nishikawa (Tarou Sarumaru), Keisuke Yamashita (Dan Araiso), Misako Hibino (Reiko Hibiki), Saiko Egawa (Rei Asuka), Shojiro Kihara (Daisaburou Higashiyama).
 • Directed By Tadao Nagahama.
  Chief Director: Yoshiyuki Tomino.
 • Animated By Yoshikazu Yasuhiko (Animation Director).
advertisement

 • Creator: Yoshitake Suzuki.
 • Art Director: Yoshikazu Yasuhiko.
 • Character Design: Yoshikazu Yasuhiko.
 • Storyboards: Yoshiyuki Tomino.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Horror! Strategy Manmo Frozen, please submit your information here.

"勇者ライディーン," "Yuusha Raideen," "Brave Raideen," "Heroic Raideen."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Horror! Strategy Manmo Frozen" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Horror! Strategy Manmo Frozen...

"Horror! Strategy Manmo Frozen" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 18 times this month, and 160 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Horror! Strategy Manmo Frozen