Skip to Content
UtsunoMiko Cast & Crew ListNippon Animation Tohru Furuya, Eiko Yamada, Banjou Ginga, Chika Sakamoto, Hidekatsu Shibata, Katsuji Mori, Kazuhiko Kishino, Kouji Totani, Masaharu Satou; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Kenji Yoshida Haruki Kadokawa, Junz˘ Nakajima, Shoji Sato , Chiyoshi Kawano
 • 1989
 • Nippon Animation
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Utsunomiko, Kagami, Taishakuten, Kijimunar, En no Ozunu, Prince Kawashima, Ashura-oh, Kazatsukengan-Ten, Zouchouten, Ozunu, Prince Ohzu, Tatarame, Myooh Fudou, Houki, Uoosamu, Nayotakeo Fujiharano, Hirotari Kantoku, Kijimunar.
 • Vocal Talent: Tohru Furuya (Utsunomiko), Eiko Yamada (Kagami), Banjou Ginga (Taishakuten), Chika Sakamoto (Kijimunar), Hidekatsu Shibata (En no Ozunu, Narrator), Katsuji Mori (Prince Kawashima), Kazuhiko Kishino (Ashura-oh), Kouji Totani (Kazatsukengan-Ten), Masaharu Satou (Zouchouten), Masaru Ikeda (Ozunu), Michihiro Ikemizu (Prince Ohzu), Noriko Hidaka (Tatarame), Osamu Saka (Myooh Fudou), Seizo Katou (Houki), Shuuichi Ikeda (Uoosamu), Sumi Shimamoto (Nayotake), Tar˘ Ishida (Fuhito Fujiharano), Tsutomu Isobe (Hirotari Kantoku), Yuko Mita (Kijimunar), Chisato Nakajima, Junko Shimakata, Masaya Onosaka, Wakana Yamazaki.
 • Directed By Kenji Yoshida.
 • Produced By Haruki Kadokawa, Junz˘ Nakajima, Shoji Sato.
 • Written By Kenji Terada, Sukehiro Tomita.
advertisement

 • Original Creator: Keisuke Fujikawa.
 • Planning: Takeshi Tamiya.
 • Character Design: Mutsumi Inomata.
 • Art Director: Sh˘hei Kawamoto.
 • Animation Director: Chuuichi Iguchi.
 • Director of Photography: Keishichi Kuroki.
 • Music Production: Hikaru Ishikawa.
 • Music: Kunihiro Kawano.
 • Theme Song Performance: Da Capo.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about UtsunoMiko, please submit your information here.

"UtsunoMiko: Earth Chapter." "宇宙皇子" and "Utsu no Miko."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "UtsunoMiko" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To UtsunoMiko...

"UtsunoMiko" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 44 times this month, and 238 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

UtsunoMiko