Skip to Content
Panda No Daib˘ken Cast & Crew ListPanda No Daib˘ken Cartoon Picture

T˘ei Animation Yoshiko ďta, Eiko Masuyama, Michiko Hirai, Keiko Yamamoto, Michiko Nomura, George Yanami Yugo Serikawa Syunichi Noboriishi Yutaka Chikura Taichirou Kosuki
 • 1973
 • T˘ei Animation
 • Cartoon Characters: Ronron, Tonchi, Fifi, Queen, Pinchi, Ch˘r˘, Demon, Ponta, Jumbo, Fűten Tiger, Monjir˘, Zach˘.
 • Vocal Talent: Yoshiko ďta (Ronron), Eiko Masuyama (Tonchi), Michiko Hirai (Fifi), Keiko Yamamoto (Queen), Michiko Nomura (Pinchi), George Yanami (Ch˘r˘), K˘sei Tomita (Demon), Hiroshi ďtake (Ponta), Masako Nozawa (Jumbo), Ichir˘ Nagai (Fűten Tiger), Isamu Tanonaka (Monjir˘), Kunihiko Kitagawa (Zach˘).
 • Directed By Yugo Serikawa.
 • Produced By Syunichi Noboriishi.
 • Written By Hiroyasu Yamaura.
 • Edited By Yutaka Chikura.
advertisement

 • Art Director: Tomoo Fukumoto.
 • Animation Director: Shinya Takahashi.
 • Backgrounds: Fumihiro Uchigawa, Iwamitsu It˘.
 • Key Animation: Akira Daikuhara, Takuo Noda, Teruo Hosoda, Tadashi Shirakawa, Yasuji Mori.
 • Inbetweener: Kazuo Tashiro, Yoshiteru Kobayashi, Sumiko Naganuma, Miyo Yamada.
 • Ink & Paint Advisor: Yutaka Kosada.
 • Special Effects: J˘ji Sat˘.
 • Camera: Studio Sangosh˘.
 • Photography: Yosuke Moriguchi.
 • Planning: Kenji Yokoyama.
 • Production Progression: Sh˘ichir˘ Ide, Motokatsu Shirone, Takeshi Shimamoto.
 • Production Supervisor: Seiichi Moro.
 • Song Composition: Hiroyasu Yamaura.
 • Recording: Hiromi Kanbara.
 • Special Effects: Shoji Sato.
 • Theme Song Performance: Chonja Kawada, Columbia Yurikago-kai.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Panda No Daib˘ken, please submit your information here.

"パンダの大冒険." "The Panda's Great Adventure."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Panda No Daib˘ken" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Panda No Daib˘ken...

"Panda No Daib˘ken" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 114 times this month, and 553 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Panda No Daib˘ken