Skip to Content
The Yamaneko Tribe's Conspiracy Cast & Crew ListThe Yamaneko Tribe's Conspiracy Cartoon Picture

Tei Dga Makio Inoue Masayuki Akihi, Osamu Kasai, Takeshi Tamiya, Yoshio Takami , Takeo Watanabe
 • 1971
 • Tei Dga
 • Genshi Shnen Ry Episode Guide
 • Cartoon Characters: Ry, Karimu, Kiba, Ran, Don, Taka.
 • Vocal Talent: Makio Inoue (Ry), Eken Mine (Karimu), Goro Naya (Kiba), Michiko Hirai (Ran), Yoshiko Ohta (Don), Ichir Murakoshi (Taka), Reiko Seno (Ry's Mother).
 • Directed By Masayuki Akihi.
  Episode Directors: Osamu Kasai, Takeshi Tamiya, Yoshio Takami.
 • Written By Tadashi Kond, Kuniaki Oshikawa.
advertisement

 • Original Manga, Ryu No Michi By: Shtar Ishinomori.
 • Script: Tadashi Kond, Kuniaki Oshikawa.
 • Planning: Kenji Yokoyama.
 • Production Supervisor: Masaharu Et.
 • Art Directors: Mataharu Urata, Tadanao Tsuji, Kji It.
 • Character Design: Kazuo Komatsubara.
 • Series Director: Masayuki Akihi.
 • Episode Directors: Osamu Kasai, Takeshi Tamiya, Yoshio Takami.
 • Technical Directors: Takeshi Tamiya, Masayuki Akihi, Yoshio Takami.
 • Animation Directors: Eiji Tanaka, Hiroshi Wagatsuma, Kazuo Komatsubara, Mataji Urata, Shingo Araki, Toshio Mori, Yoshiyuki Kumao.
 • Music: Takeo Watanabe.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about The Yamaneko Tribe's Conspiracy, please submit your information here.

"原始少年リュウ," "Genshi Shonen Ryuu," "Ryu The Primitive Boy."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "The Yamaneko Tribe's Conspiracy" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To The Yamaneko Tribe's Conspiracy...

"The Yamaneko Tribe's Conspiracy" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 22 times this month, and 200 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

The Yamaneko Tribe's Conspiracy