Skip to Content
Shin Obake No Q-Taro Cast & Crew ListShin Obake No Q-Taro (Series) Cartoon Picture

Tokyo Movie Shinsha Junko Hori, Yoshiko Ohta, Haruko Kitahama, Hiroko Maruyama, Kaneta Kimotsuki, Kazuko Sawada, Makoto Takasaka, Sumiko Shirakawa; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Tadao Nagahama , , , , , , Naozumi Yamamoto, Shunsuke Kikuchi
 • 1971
 • Shin Obake No Q-tarô Television Anime Series
 • Tokyo Movie Shinsha
 • Cartoon Characters: Q-Taro, Shota, Mama, U-Ko, Godzilla, Tanujirou, Kisa, P-Ko, Ojirou, Hakase, Doronpa.
 • Vocal Talent: Junko Hori (Q-Taro), Yoshiko Ohta (Shota), Haruko Kitahama (Mama), Hiroko Maruyama (U-Ko), Kaneta Kimotsuki (Godzilla, Tanujirou), Kazuko Sawada (Kisa, P-Ko), Makoto Takasaka (Ojirou), Sumiko Shirakawa (Hakase), Yoshiko Yamamoto (Doronpa).
 • Directed By Tadao Nagahama.
 • Written By Hiroshi Kaneko, Kazuo Takagiwa, Masaki Tsuji, Masaya Yamazaki, Tadao Nagahama, Tsunehisa Ito, Yoshitake Suzuki.
advertisement

 • Creator: Fujiko Fujio.
 • Scenario: Haruya Yamazaki, Tsunehisa Itô, Tsutomu Matsumoto, Yoshitake Suzuki, Hideko Yoshida, Masaki Tsuji, Tatsuo Shibayama, Noboru Shiroyama, Tadao Nagahama, Yoshiaki Yoshida, Ken'ya Oda.
 • Art Director: Shichirô Kobayashi.
 • Technical Director: Tadao Nagahama.
 • Storyboards: Eisuke Kondo, Satoshi Dezaki, Tameo Ogawa, Toshio Hirata, Yoshiyuki Tomino.
 • Animation Director: Yoshio Kabashima.
 • Camera Director: Katsuharu Misawa.
 • Recording Director: Akira Yamazaki.
 • Music: Naozumi Yamamoto, Shunsuke Kikuchi.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Shin Obake No Q-Taro (Series), please submit your information here.

"新オバケのQ太郎" and "New Q-Taro the Ghost."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Shin Obake No Q-Taro (Series)" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Shin Obake No Q-Taro (Series)...

"Shin Obake No Q-Taro (Series)" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 57 times this month, and 423 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Shin Obake No Q-Taro