Skip to Content
Ho Wo Agero!! Muumin Go- Cast & Crew ListHo Wo Agero!! Muumin Go- Cartoon Picture

Tokyo Movie Shinsha, Telescreen Ky˘ko Kishida, K˘ichi Kitamura, Jouji Yanami, Junko Hori, Masashi Amenomori, Miyoko Shoji, Kousei Tomita, Chikao Ohtsuka, Hiroyuki Nishimoto; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Masaaki ďsumi, Rin Tar˘ Yoshihiro Nosaki , , , , , , , ; more Writers More Writers.. Seiichir˘ Uno
 • 1970
 • Tokyo Movie Shinsha, Telescreen
 • Moomin Episode Guide
 • Cartoon Characters: Moomin, Papa, Mama, Non-Non, Snufkin, Mee.
 • Vocal Talent: Ky˘ko Kishida (Moomin Troll), K˘ichi Kitamura (Herumu), Jouji Yanami (Muskrat), Junko Hori (Mii), Masashi Amenomori (Hemulin), Miyoko Shoji (Mimura), Kousei Tomita (Sniff), Chikao Ohtsuka (Stinky), Hiroyuki Nishimoto (Snufkin), Hitoshi Takagi (Moomin Papa), Junpei Takiguchi (Moran), Taichirou Hirokawa (Snork), Yoshiko Yamamoto (Too-Ticky), Keisuke Yamashita, Kouji Yada, Masako Nozawa, Ryuuji Saikachi, Shunji Yamada.
 • Directed By Masaaki ďsumi.
  Chief Director: Rin Tar˘.
 • Produced By Yoshihiro Nosaki.
 • Animated By Yasuo Otsuka, Tsutomu Shibayama, Toyoo Ashida.
 • Written By Tadaaki Yamazaki, Hisashi Inoue, Yoshiaki Yoshida, Shunichi Yukimuro, Chikara Matsumoto, Keisuke Fujikawa, Kuni Miyajima, Hiroyuki Hoshiyama.
  Books ("Moomintroll" series): Tove Jansson.
advertisement

 • Created By: Tove Jansson.
 • Art Director: Hideo Chiba.
 • Planning: Zuiy˘ Enterprise.
 • Scenario: Tadaaki Yamazaki, Hisashi Inoue, Yoshiaki Yoshida, Junji Tashiro, Keisuke Fujikawa, Hideko Yoshida, Shun'ichi Yukimuro.
 • Chief Director: Rin Tar˘.
 • Storyboards: Yoshiyuki Tomino, Makura Saki, S˘ji Yoshikawa.
 • Animation Directors: Yasuo ďtsuka, Tsutomu Shibayama, Osamu Kobayashi.
 • Key Animator: A Productions.
 • Music: Seiichir˘ Uno.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Ho Wo Agero!! Muumin Go-, please submit your information here.

"Raise The Sails!! Ship Moomin." "ムーミン" and "Moomins."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Ho Wo Agero!! Muumin Go-" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Ho Wo Agero!! Muumin Go-...

"Ho Wo Agero!! Muumin Go-" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 28 times this month, and 245 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Ho Wo Agero!! Muumin Go-