Skip to Content
The Terrible Hell Operation Cast & Crew ListThe Terrible Hell Operation Cartoon Picture

T˘ei Company Ltd. Kei Tomiyama, Ryouichi Tanaka, Ichir˘ Nagai, Kazuya Tatekabe, Keiichi Noda, Keiko Yamamoto, Kenji Nakagawa, Kiyoshi Kobayashi, Kousei Tomita; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Takeshi Tamiya, Kimio Yabuki, Tomoharu Katsumata, Fusahito Nagaki; more Directors More Directors.. , , Shunsuke Kikuchi
 • 1969
 • T˘ei Company Ltd.
 • Tiger Mask Episode Guide
 • Cartoon Characters: Naoto Date/Tiger Mask, Mr. X, Da'te Naoto, Kenta, Ruriko Wakatsuki, Kentaro Takaoka, Jack Brisco, Daigo Daimon/Mister Fudo, Announcer, Gaboten, Black Tiger, Wakatsuki Sensei, Black V, Mr. Kamikaze, Kintaro Ohki, Takeshi, Antonio Inoki, King Tiger, Kentaro Tanaka/Yellow Devil, Giant Baba, Tiger the Great/Miracle 3, Big Tiger, Toranosuke Arashi.
 • Vocal Talent: Kei Tomiyama (Naoto Date/Tiger Mask [eps 1-30, 37-105]), Katsuji Mori (Naoto Date/Tiger Mask [eps 32-39]), Hidekatsu Shibata (Mr. X), Kei Tomiyama (Da'te Naoto), Masako Nozawa (Kenta), Nana Yamaguchi (Ruriko Wakatsuki [eps 1-77]), Michiko Nomura (Ruriko Wakatsuki [eps 78-105]), Ryouichi Tanaka (Kentaro Takaoka), Ichir˘ Nagai (Jack Brisco), Kazuya Tatekabe (Daigo Daimon/Mister Fudo), Keiichi Noda (Announcer), Keiko Yamamoto (Gaboten), Kenji Nakagawa (Black Tiger, Wakatsuki Sensei), Kiyoshi Kobayashi (Black V, Mr. Kamikaze), Kousei Tomita (Kintaro Ohki), Masako Nozawa (Takeshi), Masao Nakasone (Antonio Inoki, King Tiger), Ryouichi Tanaka (Kentaro Tanaka/Yellow Devil), Shingo Kanemoto (Giant Baba), Taimei Suzuki (Tiger the Great/Miracle 3), Yonehiko Kitagawa (Big Tiger, Toranosuke Arashi), Akiko Tsuboi, Isamu Tanonaka, Katsue Miwa, Kazuko Sugiyama, Kazuya Tatekabe, Kiyoshi Komiyama, Kousei Tomita, Masao Imanishi, Masao Nakasone, Michiko Nomura, Osamu Ichikawa, Reiko Katsura, Rokuro Naya, Ryuuji Saikachi, Sachiko Chijimatsu, Shunji Yamada, Shuuichirou Moriyama, Taimei Suzuki, Tetsuya Asado, Yonehiko Kitagawa, Yukari Asai.
 • Directed By Takeshi Tamiya, Kimio Yabuki, Tomoharu Katsumata, Fusahito Nagaki, Hiroshi Shidara, Yoshio Kuroda, Yasuo Yamaguchi.
 • Animated By Keijiro Kimura, Koichi Murata.
 • Written By Masaki Tsuji, Tadashi Kondo, Tomohiro And˘.
advertisement

 • Design: Ikki Kajiwara, Naoki Tsuji.
 • Art Directors: Mataharu Urata, Hidenobu Shin, Hajime Numai.
 • Character Designer: Keiichir˘ Kimura.
 • Planning: Tasuku Sait˘.
 • Scenario: Masaki Tsuji, Kaya Miyoshi, Toyohiro And˘.
 • Technical Directors: Takeshi Tamiya, Tokushige Shirane, Kimio Yabuki.
 • Music: Shunsuke Kikuchi.
 • Production Supervisor: Masaharu Et˘.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about The Terrible Hell Operation, please submit your information here.

"タイガーマスク."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "The Terrible Hell Operation" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To The Terrible Hell Operation...

"The Terrible Hell Operation" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 25 times this month, and 236 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

The Terrible Hell Operation