Skip to Content
Nagagutsu Sanjūshi Cast & Crew ListNagagutsu Sanjūshi Cartoon Picture

Tōei Dōga Yasushi Suzuki, Eken Mine, Kazue Takahashi, Kazueda Takahashi, Kiyoshi Komiyama, Kurumi Kobato, Hidekatsu Shibata, Hiroshi Masuoka; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Tomoharu Katsumata Isamu Takahashi , , Masaaki Hanai Seiichirō Uno
 • 1972
 • Tōei Dōga
 • Cartoon Characters: Pero, Chubby Lady, Jane, Jane, Jimmy, Annie, One-Eye, Cop, Coachman, Mouse Leader, Little Mouse, Tiny, Mayor, Shrimp, Boss.
 • Vocal Talent: Yasushi Suzuki (Pero), Eken Mine (Chubby Lady), Kazue Takahashi (Jane), Kazueda Takahashi (Jane), Kiyoshi Komiyama (Jimmy), Kurumi Kobato (Annie), Hidekatsu Shibata (One-Eye), Hiroshi Masuoka (Cop), Kouji Yada (Coachman), Kousei Tomita (Mouse Leader), Sachiko Chijimatsu (Little Mouse), Setsuo Wakui (Tiny), Shoji Aoki (Mayor), Sujio Wakui (Shrimp), Ushio Shima (Boss), Shun Yashiro (Killer A), Miyazaki Yashiro (Killer A), Isamu Tanonaka (Killer B), Ado Mizumori (Killer C).
 • Directed By Tomoharu Katsumata.
 • Produced By Isamu Takahashi (Executive Producer).
 • Written By Hirokazu Fuse.
  Based On Stories By: Charles Perrault, Alexandre Dumas.
 • Edited By Masaaki Hanai.
advertisement

 • Planning: Kenji Yokoyama.
 • Scenario: Hirokazu Fuse.
 • Art Director: Shigeyoshi Endō.
 • Colors Designer: Eiji Itō.
 • Backgrounds: Iwamitsu Itō, Kihachirō Kojima, Kenji Matsumoto.
 • Technical Director: Tomoharu Katsumata.
 • Assistant Director: Yasuo Okabe.
 • Animation Director: Yasuji Mori.
 • Key Animators: Reiko Okuyama, Katsuya Oda, Akemi Ōta, Sadao Kikuchi, Hideki Mori, Michihiro Kanayama, Shigeo Matoba, Takashi Abe, Kōichi Tsunoda, Seiko Shinohara, Akihiro Ogawa, Yoshinobu Susukida, Shōji Ikehara, Akira Daikuhara.
 • Inbetweeners: Tetsuta Ikuno, Kyōko Yamashita, Noboru Sekikawa, Haruko Kasai, Keiichi Iida, Tsutomu Tominaga, Satoshi Maruyama, Eiko Saitō, Keiko Kanayama, Reiko Hasegawa, Katsuko Sakano, Shinya Tamura, Akinori Matsuhara, Takao Kurosawa, Shinnosuke Kusama, Tatsuji Kino, Takao Sakano, Toshiaki Kobayashi, Fumio Akutsu, Kinzaburō Muramatsu, Tōru Masai, Kiyotaka Asada, Yoshihiro Fujimoto, Teruo Hattori, Mario Ishiyama, Akira Sasaki, Sumiko Naganuma.
 • Tracing: Kimiyo Okunishi.
 • Color: Kazuko Yabe, Chizuko Masukawa.
 • Xerography: Hideoka Fukuoka.
 • Special Effects: Chiaki Hirao, Tokie Hayashi.
 • Ink & Paint Advisor: Yutaka Kosada, Saburō Shinno.
 • Camera: Motokatsu Shirone.
 • Music: Seiichirō Uno.
 • Recorder: Kiyoko Ikeda.
 • Editor: Masaaki Hanai.
 • Production Supervisor: Seiichi Moro, Kiyoshi Itō.
 • Film Development: Tōei Chemical Co. Ltd.


Nagagutsu Sanjūshi Cartoon Downloads:


Watch this cartoon now! You can download Nagagutsu Sanjūshi to your PC and watch this cartoon video download today.If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Nagagutsu Sanjūshi, please submit your information here.

"ながぐつ三銃士" and "Nagagutsu Sanjyuushi." "The Three Musketeers In Boots."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: 4.6/5 Stars from 83 users.
 • Social:        Pin

Return To Nagagutsu Sanjūshi...

"Nagagutsu Sanjūshi" is rated: -0.4 out of 5 stars (There have been 83 votes so far.)
This page has been viewed 137 times this month, and 957 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Nagagutsu Sanjūshi