Skip to Content
Kaijű Sens˘ Cast & Crew ListKaijű Sens˘ Cartoon Picture

T˘ei D˘ga George Yanami, Etsuko Ichihara, Masato Yamauchi, Hiroyuki ďta, Judy Ongg, Arihiro Fujimura, Ky˘ko Toriyama, Ry˘ Ishihara, Hiroshi ďtake; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Yűgo Serikawa, Kazuya Miyazaki Hiroshi ďkawa , , Yutaka Chikura Taichir˘ Kosugi
 • 1967
 • T˘ei D˘ga
 • Vocal Talent: George Yanami (Professor Gilmore), Etsuko Ichihara (Helena), Masato Yamauchi (Black Ghost), Hiroyuki ďta, Judy Ongg, Arihiro Fujimura, Ky˘ko Toriyama, Ry˘ Ishihara, Hiroshi ďtake, Hiroshi Masuoka, Machiko Soga, Kenji Utsumi.
 • Directed By Yűgo Serikawa.
  Assistant Director: Kazuya Miyazaki.
 • Produced By Hiroshi ďkawa.
 • Animated By Tetsuhiro Wakabayashi, Shinya Takahashi, Eiji Uemura, Manabu ďhashi.
 • Written By Takashi Iijima, Yűgo Serikawa, Daisaku Shirokawa.
 • Edited By Yutaka Chikura.
advertisement

 • Original Manga: Sh˘tar˘ Ishinomori.
 • Art Director: Tomoo Fukumoto.
 • Planning: Masajir˘ Seki, Yoshifumi Hatano.
 • Scenario: Takashi Iijima, Yűgo Serikawa, Daisaku Shirokawa.
 • Backgrounds: Tadanao Tsuji, Mitsunari Makino, Shichir˘ Kobayashi.
 • Animation Director: Keiichir˘ Kimura.
 • Key Animators: Tetsuhiro Wakabayashi, Shinya Takahashi, Eiji Uemura, Manabu ďhashi.
 • Inbetweeners: Takeshi Tamasawa, Tadashi Shirakawa, Tsuneyasu Kashima, Kazuhiro Yamada, Kimiko Tamazawa, Miko Iwatsuka, Kimiko Taniguchi.
 • Tracing: Ky˘ko Taniguchi, Kazuko Ichimura.
 • Colors Designer: Eiko Nishiyama.
 • Color: Masako Sekiguchi, Nagae Takahashi.
 • Special Effects: Tokie Hayashi, Yoshiaki Okada.
 • Ink & Paint advisor: Yutaka Kosada, Atsuko Nishimoto.
 • Xerography: Hisao Matsumoto.
 • Technical Director: Yűgo Serikawa.
 • Assistant Director: Kazuya Miyazaki.
 • Camera: Shigeyoshi Ikeda.
 • Editing: Yutaka Chikura.
 • Music: Taichir˘ Kosugi.
 • Recorder: Kiyo Nakagaki.
 • Sound Effects: Noriyoshi ďhira.
 • Film Development: T˘ei Chemical Co. Ltd.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Kaijű Sens˘, please submit your information here.

"Cyborg 009 Kaijű Sens˘."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Kaijű Sens˘" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Kaijű Sens˘...

"Kaijű Sens˘" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 31 times this month, and 233 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Kaijű Sens˘