Skip to Content
The Second Renaissance, Part 1 Cast & Crew ListThe Second Renaissance, Part 1 Cartoon Picture
Buy The Second Renaissance, Part 1 on DVD The Second Renaissance, Part 1 Cartoon Download

Studio 4C Masashi Sugawara, Rica Fukami, Akiko Koike, Daisuke Egawa, Hajime Iijima, Isshin Chiba, Jin Yamanoi, Jiro Saito, Katsuhiro Harasawa; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Mahiro Maeda Eiko Tanaka ,
 • 2003
 • Web / Internet Cartoon
 • Studio 4C
 • Warner Bros.
 • Web / Internet Cartoon
 • Cartoon Characters: Machine Ambassador, The Instructor.
 • Vocal Talent: Masashi Sugawara (Machine Ambassador), Rica Fukami (The Instructor), Akiko Koike, Daisuke Egawa, Hajime Iijima, Isshin Chiba, Jin Yamanoi, Jiro Saito, Katsuhiro Harasawa, Katsumi Chou, Mizuki Saitou, Nobuyuki Kobushi, Satoshi Taki, Takako Honda, Tarusuke Shingaki, Tetsu Inada, Yutaka Nakano, Yuu Sugimoto.
  English Voice Cast: Julia Fletcher.
 • Directed By Mahiro Maeda.
 • Produced By Eiko Tanaka.
 • Animated By Chie Uratani, Daisuke Nakayama, Hiroshi Nakanishi, Hiroyuki Okuno, Masae Nakayama, Masaharu Tada, Naoto Takemoto, Takeshi Honda, Toyohiro Okada, Yasuhiro Aoki, Yuuichi Takayama.
 • Written By Andy Wachowski, Larry Wachowski.
advertisement

 • Based On Characters Created By: Andy Wachowski, Larry Wachowski.
 • Line Producers: Suguru Sato.
 • Production Manager: Marimi Sakurai.
 • Project Producer: Satoshi Yamada.
 • Art Director: Atsushi Morikawa.
 • Character Design: Mahiro Maeda.
 • Assistant Character Design: Hideki Futamura.
 • Mechanical Design: Range Murata.
 • Color Design: Hiroko Otsuki.
 • Art Design: Hideki Futamura.
 • Assiatant Art Design: Makoto Kobayashi.
 • Art: Kikuyo Yano, Marefumi Niibayashi, Masako Osada, Osamu Masuyama, Ryoko Ina, Sayaka Hirahara, Takashi Omori, Takumi Honma, Tomoe Ishihara, Yohei Takamatsu, Yoshikazu Fukutome.
 • Animation Director: Mahiro Maeda.
 • Assistant Animation Director: Hideki Futamura.
 • Key Animation: Chie Uratani, Daisuke Nakayama, Hiroshi Nakanishi, Hiroyuki Okuno, Masae Nakayama, Masaharu Tada, Naoto Takemoto, Takeshi Honda, Toyohiro Okada, Yasuhiro Aoki, Yuuichi Takayama.
 • In-Between Animation: Akie Tsutsumi, Hideki Sekiguchi, Hiroko Takahashi, Kazuya Kimura, Kazuya Nomura, Keiko Kakuta, Keiko Watanabe, Masayuki Shibuya, Sae Nirazuka, Yusuke Ishizuka, Yutaka Sumi.
 • Digital Paint: Hiromi Osone, Hiromi Sugakawa, Junko Kanauchi, Sakiko Ito, Toshiko Nagai.
 • Animation Check: Mutsuko Kajigaya.
 • CGI Director: Akiko Saito.
 • CGI: Daichi Yasuta, Florian Pellet, Hideto Shiono, Hiroki Hirano, Kanetake Ebikawa, Kenji Nagao, Marefumi Niibayashi, Masaya Suzuki, Michael Arias, Minoru Yoshida, Momoe Aoki, Naoko Sugita, Natsuko Satou, Norika Yoshida, Shuichi Heishi, Yasufumi Soejima, Yousuke Nanjou.


The Second Renaissance, Part 1 Cartoon Downloads:


Watch this cartoon now! You can download The Second Renaissance, Part 1 to your PC and watch this cartoon video download today.If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about The Second Renaissance, Part 1, please submit your information here.

"アニマトリックス."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "The Second Renaissance, Part 1" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To The Second Renaissance, Part 1...

"The Second Renaissance, Part 1" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 59 times this month, and 569 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

The Second Renaissance, Part 1