Skip to Content
Beyond Cast & Crew ListBeyond Cartoon Picture
Buy Beyond on DVD Beyond Cartoon Download

Studio 4C Rie Machi, Kensho Ono, Kouki Uchiyama, Risa Suzuki, Souta Murakami, Akiko Koike, Haruo Satou, Jiro Saito, Makoto Yasumura, Miyu Tsuzurahara; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Koji Morimoto Eiko Tanaka
 • 2003
 • Studio 4C
 • Warner Bros.
 • Theatrical Cartoon
 • Cartoon Characters: Yoko Kirishima, Manabu, Masaji, Miho, Kenji.
 • Vocal Talent: Rie Machi (Yoko Kirishima), Kensho Ono (Manabu), Kouki Uchiyama (Masaji), Risa Suzuki (Miho), Souta Murakami (Kenji), Akiko Koike, Haruo Satou, Jiro Saito, Makoto Yasumura, Miyu Tsuzurahara, Mizuki Saitou, Seiko Tomoe, Shiho Hatoyama, Shizue Masuko, Shun Miyazato, Takayuki Suzuki, Taku Kurotobi, Tomo Shigematsu, Yasunori Masutani.
  English Voice Cast: Hedy Burress (Yoko), Kath Soucie (Masa, Pudgy, Sara), Matt McKenzie (Agent, Ash), Pamela Segall (Manabu), Tara Strong (Misha), Tress MacNeille (Agent, Housewife, Kenny), Dwight Schultz, Jack Fletcher, Jill Talley, Julia Fletcher, Tom Kenny.
 • Directed By Koji Morimoto.
 • Produced By Eiko Tanaka.
 • Animated By Atsuko Fukushima, Chie Uratani, Daisuke Nakayama, Hideki Futamura, Hideki Sekiguchi, Isao Oishi, Jiro Kanai, Kenichi Yamaguchi, Makoto Yamada, Satoru Utsunomiya, Ushio Tazawa, Yasuhiro Aoki, Yumi Chiba.
 • Written By Koji Morimoto.
advertisement

 • Based On Characters Created By: Andy Wachowski, Larry Wachowski.
 • Line Producers: Hiroto Yonemori, Suguru Sato.
 • Production Manager: Marimi Sakurai.
 • Project Producer: Kunitoshi Yamada.
 • Art Director: Katsu Nozaki.
 • Art Design: Marefumi Niibayashi.
 • Character Design: Takeshi Honda.
 • Art: Masaki Yoshizaki, Naomi Kasugai, Seiki Tamura, Takashi Omori, Yohei Takamatsu, Yoshikazu Fukutome.
 • Color Design: Terumi Nakauchi.
 • Color Key: Hiroko Otsuki.
 • Animation Director: Takeshi Honda.
 • Key Animation: Atsuko Fukushima, Chie Uratani, Daisuke Nakayama, Hideki Futamura, Hideki Sekiguchi, Isao Oishi, Jiro Kanai, Kenichi Yamaguchi, Makoto Yamada, Satoru Utsunomiya, Ushio Tazawa, Yasuhiro Aoki, Yumi Chiba.
 • In-Between Animation: Akie Tsutsumi, Chiharu Haraguchi, Chizuko Kusunoki, Emiko Iwayanagi, Hiroko Takahashi, Junko Sanuki, Kazuya Kimura, Keiko Kakuta, Keiko Watanabe, Rie Niidome, Yukari Kaku, Yutaka Sumi.
 • Animation Check: Mutsuko Kajigaya, Sae Nirazuka.
 • CGI Supervision: Akiko Saito.
 • CGI Director: Yusuke Hirota.
 • CGI: Daichi Yasuta, Hiroshi Murakami, Keisuke Sasagawa, Michael Arias, Momoe Aoki, Naoko Sugita, Takuma Sakamoto, Tomoko Washida.
 • Digital Paint: Hiromi Sugakawa, Kayoko Suzuki, Megumi Matsuo, Toshiko Nagai.
 • Guide Animation Model: Aiko Matsumoto.
 • Guide Animation Photography: Takuya Maekawa.


Beyond Cartoon Downloads:


Watch this cartoon now! You can download Beyond to your PC and watch this cartoon video download today.If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Beyond, please submit your information here.

"アニマトリックス."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Beyond" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Beyond...

"Beyond" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 32 times this month, and 377 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Beyond