Skip to Content
Kid˘ Keisatsu PatorebÔ: The Movie Cast & Crew ListKid˘ Keisatsu PatorebÔ: The Movie Cartoon Picture
Buy Kid˘ Keisatsu PatorebÔ: The Movie on DVD

Headgear, Studio DEEN, Sunrise, Bandai Visual, T˘hoku Shinsha, Studio Cats Miina Tominaga [Mţna Tominaga], Toshio Furukawa, Ryunosuke Obayashi [Ryűnosuke ďbayashi], Yoshiko Sakakibara, Michihiro Ikezumi; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Mamoru Oshii Shin Unozawa, Taro Maki, Makoto Kubo , Seiji Morita, Kumi Hiishi, Sachiko Miki, Masanori Sakamoto Kenji Kawai, Akihiro Kawada, Akira Kawase
 • 1989
 • Headgear, Studio DEEN, Sunrise, Bandai Visual, T˘hoku Shinsha, Studio Cats
 • Shochiku
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Noa Izumi, Asuma Shinohara, Kiichi Goto (Kiichi Gotoh), Shinobu Nagumo, Isao Ota (Isao Ohta), Mikiyasu Shinshi, Hiromi Yamazaki, Shigeo Shiba, Seitaro Sakaki, Detective Matsui, Kanuka Clancy, Weather Forecaster, Fukushima, Seitaro Sakaki; English Version: Kataoka, Kanuka Clancy, Asuma Shinohara, Sakaki, Jitsuyama, Hiromi, Noa, Shige, Shinobu Nagumo, Kanuka, Shinobu Nagumo, Asuma, Shinsi, Mikiyasu Shinshi, Matsui, Kiichi Goto, Ota, Yamazaki, Isao Oota, Fukushima, Keiichi Gotoh, Noa Izumi.
 • Vocal Talent: Miina Tominaga [Mţna Tominaga] (Noa Izumi), Toshio Furukawa (Asuma Shinohara), Ryunosuke Obayashi [Ryűnosuke ďbayashi] (Kiichi Goto [Kiichi Gotoh]), Yoshiko Sakakibara (Shinobu Nagumo), Michihiro Ikezumi [Michihiro Ikemizu] (Isao Ota [Isao Ohta]), Issei Futamata (Mikiyasu Shinshi), Daisuke Gori [Daisuke G˘ri] (Hiromi Yamazaki), Shigeru Chiba (Shigeo Shiba), Osamu Saka (Seitaro Sakaki), Tomomichi Nishimura (Detective Matsui), Y˘ Inoue (Kanuka Clancy), Megumi Hayashibara (Weather Forecaster), Shinji Ogawa (Fukushima), Osamu Saka (Seitaro Sakaki); English Version: William Dufries (Kataoka), Lisa Enochs (Kanuka Clancy), Doug Erholtz (Asuma Shinohara), Blair Fairman (Sakaki), Don Fellows (Jitsuyama), Michael Fitzpatrick (Hiromi), Briony Glassco (Noa), Edward Glen (Shige), Karen Thompson [Megan Hollingshead] (Shinobu Nagumo), Tamsin Hollo (Kanuka), Sharon Holm (Shinobu Nagumo), David Jarvis (Asuma), Ron Lepaz (Shinsi), Joey Lotsko (Mikiyasu Shinshi), Mac MacDonald (Matsui), Peter Marinker (Kiichi Goto), Martin McDougall (Ota), C.J. Mills (Yamazaki), Sam Regal [Sam Riegel] (Isao Oota), Bill Roberts [William Roberts] (Fukushima), Roger C. Smith [Roger Craig Smith] (Keiichi Gotoh), Julie Ann Taylor (Noa Izumi).
 • Directed By Mamoru Oshii.
 • Produced By Shin Unozawa, Taro Maki, Makoto Kubo.
 • Animated By Kenji Hayama, Terumi Hirajima, Genso Iki, Hiroyuki Imai, Ginji In, Akiharu Ishii, Toru Kawai, Fukusu Kim, Ayumi Koike, Teruo Makabe, Tetsuro Mikageike, Kanji Nagasaka, Kazuhisa Okada, Bunitsu Ri, Hiromi Sakai, Masahiro Sekiguchi, Kigo Soh, Naohito Suzuki, Kunio Takahide, Miho Tomioka, Kazuo Watanabe, Yaeko Yoshizawa.
  Animation Directors: Kazuchika Kise, Koji Sawai.
  Key Animators: Hisashi Abe, Masatsugu Arakawa, Keisuke Fukuda, Toshiharu Go, Takayuki Goto, Tadakazu Iguchi, Takahiro Kishida, Kazuya Kose, Hidenori Matsubara, Yoshio Mizumura, Mitsunori Murata, Toshiharu Murata, Yasuhiro Ohshima, Hiroyoshi ďkawa, Keisuke Okiura, Matsuri Okuda, Eiji Suganuma, Kazunari Takeda, Atsushi Takeuchi, Atsuo Tobe, Sumio Watanabe, Hidetoshi Yoshida.
 • Written By Kazunori Ito [Kazunori It˘].
  Based On The Comic By: Masami Yűki [Yuki Masami].
 • Edited By Seiji Morita, Kumi Hiishi, Sachiko Miki, Masanori Sakamoto.
advertisement

 • Concept/Original Story: Headgear.
 • Art Director: Hiromasa Ogura.
 • Color Design: Sayuri Ike, Masatsugu Arakawa.
 • Art Designers: Kyoko Daiki, Tokuhiro Hirashiro, Shuichi Hirata, Toru Hishiyama, Yoko Ichihara, Nobutaka Ike, Tatsuya Kushida, Masahiro Mikami, Hiroyuki Mitsumoto, Y˘ji Nakaza, Hiromasa Ogura, Hiroaki Sat˘, Yukihiro Shibutani, Kenichi Takahashi, Yusuke Takeda, Y˘ji Takeshige, Shin'ichi Tanimura.
 • Publicity Art Designers: Mamoru Chijima, Katsu Saka, Reiko Yoshida, Shin'ichi Yoshida.
 • Publicity Artists: Hiroshi Sakine Office, Teruhisha Designers.
 • Character Design: Akemi Takada.
 • Mechanical Design: Yutaka Izubuchi.
 • Color Setters: Sakae Hamashita, Harumi Honda, Isamu Ichimura, Yuji Katsumata, Kazumi Sakashige, Kumiko Yusa.
 • Animation Producer: Mitsuhisa Ishikawa.
 • Director of Photography: Mitsunobu Yoshida.
 • Photographers: Shigenori Baba, Naoto Fujikura, Tomoyoshi Ishizuka, Makoto It˘, Shoichi Komuro, Masaki Kubomura, Akemi Maki, Jun Nanbu, Masao Onuki, Masakazu Roku, Satoshi Saito, Ritsuko Sato, Inako Shimotochitana, Isao Takahashi.
 • Still Photographer (Concept Photos): Haruhiko Higami.
 • Film Stock: Kodak Japan.
 • Production Managers: Fumitaka Ichino, Ryuji Minoto, Hisaaki Sakabe, Akihira Yoshida.
 • Sound Director: Shigeharu Zanba.
 • Music Production: Warner-Pioneer.
 • Sound Mix Technician: Mikio Mori.
 • Sound Production: Omnibus Promotion.
 • Sound Post-Production: Tokyo TV Center.
 • Sound Effects: Michiro Ito, E & M Planning Center.
 • Recording Director: Nobuo Ishizaki.
 • Re-Recording Director (English Version): Clive Mitchison [Clive A. Mitchinson].
 • Special Effects Coordinator: Hideshi Inoue.
 • Special Effects: Masahiro Murakami, Sumie Murakami, Noriko Sawazaki, Capital FX, Hyodo Films.
 • ADR Director (English Version): Michael Bakewell.
 • Assistant Mechanical Designers: Sh˘ji Kawamori, Yoshinori Sayama.
 • Production Assistant: Hiromi Nishibori.
 • 3D Computer Graphics: IKIF, Televison Technica.
 • Titles: Maki Pro.
 • Technical Cooperation: Gokuto Continental.
 • Liaison Room: Shochiku Eizo Company.
 • Thanks (Captain of the Nawada Ship): Chiesuke Kotani.
 • Thanks (For the Details About Tokyo): Tsukasa Torisaka.
 • Thanks: Dainippon Printing Co, Weekly Shonen Sunday Editing Division.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Kid˘ Keisatsu PatorebÔ: The Movie, please submit your information here.

"Kido Keisatsu Patoreba: The Movie." "Patlabor 1: The Movie," "Mobile Police Patlabor," "PatLabor: The Mobile Police," "Patlabor 1," "Patlabor: The Movie." "機動警察パトレイバー."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Kid˘ Keisatsu PatorebÔ: The Movie" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Kid˘ Keisatsu PatorebÔ: The Movie...

"Kid˘ Keisatsu PatorebÔ: The Movie" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 102 times this month, and 646 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Kid˘ Keisatsu PatorebÔ: The Movie