Taiho Shichauzo (I)

20 Sai Noano Musume Hao Kaasan (Mom's Only 20?) (1997) Season 1 Episode 17- Taiho Shichauzo (I) Anime Episode Guide

Previous Episode | Next Episode

20 Sai Noano Musume Hao Kaasan Cartoon Picture
20 Sai Noano Musume Hao Kaasan

20 Sai Noano Musume Hao Kaasan

English Title: Mom's Only 20?

20 Sai Noano Musume Hao Kaasan (Mom's Only 20?) (1997) Season 1 Episode 17- Taiho Shichauzo (I) Anime Episode Guide 20 Sai Noano Musume Hao Kaasan

BCDB Rating: "20 Sai Noano Musume Hao Kaasan" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 10 times this month, and 196 times total.
 • Taiho Shichauzo (I) AnimeAnime Episode GuideEpisode GuideTelevisionSeriesCartoon
 • Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 • Animation Studio: Studio DEEN
 • Cartoon Characters: Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.
 • Voice Actors: Akiko Hiramatsu, Sakiko Tamagawa, Etsuko Kozakura, Bin Shimada, Rica Matsumoto.
 • Directed By Kazuhiro Furuhashi, Hiroshi Watanabe.
 • Produced By Tetsuo Gensho, Hiroyuki Fukumoto, Kazunori Noguchi.
 • Animated By Akihiko Yamashita, Akihito Kato, Akira Nakamura, Akiyoshi Munezaki, Atsushi Tsukamoto, Chuji Nakajima, Daisuke Agata, Daisuke Yamanaka, Eiri Takagi, Fumio Matsumoto, Fumiyasu Saito; more Animators More Cartoon Animators...
 • Music: K tani, Yasunori Iwasaki.
 • Editor: Chieko Takayama, Kayoko Yamauchi, Masaki Sakamoto, Masako Aoki, Seiji Morita; more Editors More Editors...
 • First Aired on January 25, 1997.
 • Originally Aired on Tokyo Broadcasting System Tokyo Broadcasting System (Japan).
 • Running Time: 25 minutes.
 • Season: 1
 • Color
 • Japan  Japan

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Production Information:

English Title: "Mom's Only 20?."
Alternate Series Title: "逮捕しちゃうぞ."

A series of 52 episodes.

Cartoon Video:

Sorry, we do not have a video of 20 Sai Noano Musume Hao Kaasan. If you have one, or know of one on Youtube, Vimeo or any other site, Let Us Know

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about 20 Sai Noano Musume Hao Kaasan? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Comments:

Do you love 20 Sai Noano Musume Hao Kaasan, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.