Cartoon Characters, Cast and Crew for 75 Ten No Tensai75???? (1969)


Next Episode

75 Ten No Tensai75???? Cartoon Picture
75 Ten No Tensai75????

75 Ten No Tensai75????

75 Ten No Tensai75???? (1969) Season 1 Episode 101-A- Sazae-san Anime Episode Guide 75 Ten No Tensai75????

BCDB Rating: "75 Ten No Tensai75????" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 14 times this month, and 624 times total.

Fuji TV Midori Katô, Shinsuke Chikaishi Kazuo Kobayashi, Satoshi Murayama, Takeshi Yamamoto, Yonehiko Watanabe; more Directors More Directors.. Tadayoshi Horikoshi, Setsuo Mônai , , , Nobuyoshi Koshibe
 • 1969
 • Fuji TV
 • Sazae-san Episode Guide
 • Cartoon Characters: Sazae Fuguta, Masuo Fuguta, Tarao Fuguta, Norisuke Namino, Fune Isono, Taiko Namino, Saburô, Ukie Isasaka, Mitsuko Hama, Katsuo Isono, Kaori Ôzora, Rika, Nanbutsu Isasaka, Ikura Namino, Sanpei, Namihei Isono, Wakame Isono, Daihachi, Hiroshi Nakajima, Jinroku Isasaka, Jinroku Isasaka, Anago, Karu Isasaka, Hanako Hanazawa.
 • Vocal Talent: Midori Katô (Sazae Fuguta), Shinsuke Chikaishi (Masuo Fuguta [#1]), Hiroshi Masuoka (Masuo Fuguta [#2]), Takako Sasuga (Tarao Fuguta), Ichirô Murakoshi (Norisuke Namino [#1]), Tarô Arakawa (Norisuke Namino [#2]), Yasunori Matsumoto (Norisuke Namino [#3]), Miyoko Asô (Fune Isono), Masako Ebisu (Taiko Namino [#1]), Emiko Tsukada (Taiko Namino [#2]), Issei Futamata (Saburô), Keiko Han (Ukie Isasaka [#1], Mitsuko Hama), Mîna Tominaga (Ukie Isasaka [#2], Katsuo Isono [#3], Kaori Ôzora, Rika), Eriko Kawasaki (Ukie Isazaka [#3]), Nobuyo Ohyama (Katsuo Isono [#1]), Kazue Takahashi (Katsuo Isono [#2], Eken Mine (Nanbutsu Isasaka [1969-2002]), Yasuo Iwata (Nanbutsu Isasaka [2002-]), Reiko Katsura (Ikura Namino), Kiyoshi Komiyama (Sanpei), Ichirô Nagai (Namihei Isono), Toshiko Yamamoto (Wakame Isono [#1]), Michiko Nomura (Wakame Isono [#2]), Ikuya Sawaki (Daihachi), Sumiko Shirakawa (Hiroshi Nakajima), Hiroshi Takemura (Jinroku Isasaka), Taku Takemura (Jinroku Isasaka), Norio Wakamoto (Anago), Reiko Yamada (Karu Isasaka), Keiko Yamamoto (Hanako Hanazawa).
 • Directed By Kazuo Kobayashi, Satoshi Murayama, Takeshi Yamamoto, Yonehiko Watanabe.
 • Produced By Tadayoshi Horikoshi, Setsuo Mônai.
 • Written By Masaki Tsuji, Noboru Shiroyama, Shunichi Yukimoro.
  Based On The Comic By: Machiko Hasegawa.

Additional Crew: • Creator: Machiko Hasegawa.
 • Design: Toshiyuki Ôsumi.
 • Planning: Eiichi Kubota.

Submit Additional Information:


Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about 75 Ten No Tensai75????? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:


Do you love 75 Ten No Tensai75????, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.

Mobile:


Yes! We have a mobile site. Click here for the Mobile Version of 75 Ten No Tensai75????