Cartoon Characters, Cast and Crew for Neko No Ongaeshi (The Cat Returns) (2002)

Previous Cartoon | Next Cartoon

Neko No Ongaeshi Cartoon Picture
Buy Neko No Ongaeshi on DVD
Neko No Ongaeshi

Neko No Ongaeshi

English Title: The Cat Returns

Neko No Ongaeshi (The Cat Returns) (2002) Feature Length Theatrical Animated Film Neko No Ongaeshi

BCDB Rating: 4.4 out of 5 stars 4.4/5 Stars from 8 users.
Vote Now!
Post your Comments or Review
This page has been viewed 109 times this month, and 2576 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 2002
 • Studio Ghibli
 • Toho Company Ltd., Buena Vista Home Video, Gaumont Buena Vista International
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Haru, Baron, Yuki, Lune, Hiromi, Natori, Natoru, Muta, Toto, Haru's Mother, Cat King.
 • Vocal Talent: Chizuru Ikewaki (Haru), Yoshihiko Hakamada (Baron), Aki Maeda (Yuki), Takayuki Yamada (Lune), Hitomi Sato (Hiromi), Kenta Satoi (Natori), Mari Hamada (Natoru), Tetsu Watanabe (Muta), Y˘suke Sait˘ (Toto), Kumiko Okae (Haru's Mother), Tetsuro Tamba (Cat King), Yo Oizumi, Youko Honna, Ken Yasuda.
  English Version: Anne Hathaway (Haru), Katia Coe (Little Haru), Cary Elwes (Baron), Judy Greer (Yuki), Andrew Bevis (Prince Lune), Kristen Bell (Hiromi), Rene Auberjonois (Natori), Andy Richter (Natoru), Peter Boyle (Muta), Elliott Gould (Toto), Kristine Sutherland (Haru's Mother), Tim Curry (Cat King), Greg Berg, Erin Chambers, Robert Clotworthy, Kat Cressida, Terri Douglas, Courtnee Draper, Jason Harris, Brian Herskowitz, Mona Marshall, Randy Montgomery, Bradley Pierce, Diz White.
 • Directed By Hiroyuki Morita.
  Dialogue Directors: Rick Dempsey, Ned Lott.
 • Produced By Ned Lott, Toshio Suzuki, Nozomu Takahashi.
  Executive Producers: Hironori Aihara, Rick Dempsey, Koji Hoshino, Takeyoshi Matsushita, Hayao Miyazaki, Hideyuki Takai, Seiichiro Ujiie.
 • Animated By Tadashi Hiramatsu.
  Key Animators: Shigeo Akahori, Hiroyuki Aoyama, Ken Baba, Ayako Hata, Shigeru Kimijima, Toshiyuki Komaru, Masahiro Kurio, Masahiro K˘yama, Mariko Matsuo, Yoshinobu Michihata, Michio Mihara, Sawako Miyamoto, Nagisa Miyazaki, Shinobu Mori, Keiko Nakaji, Katsutoshi Nakamura, Tetsuya Nishio, Minoru Ohashi, Tadashi Okumura, Atsuko ďtani, Shinji Otsuka, Miwa Sasaki, Yoshiharu Sato, Atsushi Sekiguchi, Keiko Shimizu, Emiko Shimura, Toshiharu Sugie, Michiyo Suzuki, Nobuyuki Takeuchi, Teiichi Takiguchi, Yuichi Tanaka, Kazuhide Tomonaga, Mineko Ueda, Shinichiro Yamada, Ken'ichi Yamaguchi, Hir˘mi Yamakawa, Hisao Yokobori, Masafumi Yokota.
  Inbetween Animators: Akihiko Adachi, Eun Hee An, Seiko Azuma, Hye Soon Byun, Hyun Mi Cho, Hee Eun Choi, Soon Yeol Choi, Maya Fujimori, Jin Ju Go, Jin Young Han, Kasumi Hara, Chiharu Haraguchi, Shunsuke Hirota, Soon Ha Hwang, Su Jin Hwang, Nozomu Ito, Jeong Ho Jang, Youn Hee Jeong, Hyeon Soo Joung, Young Hee Joung, Tsutomu Kaichi, Mioko Katano, Eun Sun Kim, Ji Eun Kim, Jung Hee Kim, Seon Ea Kim, Yumiko Kitajima, Chizuko Koike, Hye Sung Lee, Hyo Sun Lee, Mi Ok Lee, So Young Lee, Kiyoko Makita, Yoko Matsumoto, Masami Nakanishi, Mai Nakazato, Minori Noguchi, Gosei Oda, Mayumi Ohmura, Kyong Sook Park, Suk Hwa Park, Eun Me Pyun, Soon Yang Ryu, Shinobu Saeki, Masaya Saitou, Masako Sakano, Chikako Sasagawa, Hiromi Sasaki, Kanako Sato, Miyoko Shikibu, Ikuko Shimada, Keisuke Shimohira, Jee Young Soung, Takahiro Sugawara, Makiko Suzuki, Mariko Suzuki, Moyo Takahashi, Naoko Takahashi, Yukie Takahashi, Kumiko Tanihira, Hitomi Tateno, Masako Terada, Akiko Teshima, Keiko Tomizawa, Yukari Umebayashi, Alexandra Weihrauch, Yukari Yamaura, Yun Ju Yang, Morihiko Yano, Mi Kyoung Yoon.
  Supervising Animators: Ei Inoue, Kazutaka Ozaki.
  Assistant Supervising Animators: Takeshi Imamura, Atsushi Tamura, Eiji Yamamori, Akihiko Yamashita.
 • Written By Reiko Yoshida.
  English Version: Cindy Davis Hewitt, Donald H. Hewitt.
  Comic: Aoi Hţragi.
 • Edited By Mutsumi Takemiya (Assistant Editor).

Additional Crew:

 • Casting: Ned Lott.
 • ADR Voice Casting: Terri Douglas.
 • Art Direction: Naoya Tanaka.
 • Color Key: Rumiko Hayashi, Kiyomi Yamazaki.
 • Color Design: Osamu Mikasa.
 • DTS Mastering: Atsushi Aikawa, Atsuko Nakayama.
 • Foley Artists: Yukio Hokari, Masaya Kitada, Akihiko Okase, Yuji Tan.
 • Foley Mixer: Shuji Inoue.
 • Foley Recordist: Kayoko Morozumi.
 • ADR Mixer: Doc Kane.
 • Sound Effects: Toru Negishi.
 • Digital Optical Recordist: Noboru Nishio.
 • Recording Sound Mixer: Makoto Sumiya.
 • Recording Engineer: Akihiko ďno.
 • Special Effects: Toru Negishi.
 • Digital Ink and Paint Artists: Hyun Ji An, Hyeon Ok Choi, Miho Fujimori, Kuk Dong Han, Hiroshi Iijima, Eiko Inoue, Eriko Ishikawa, Mi Sun Jang, Yukiko Kakita, Eun Kyoung Kang, Oh Soon Kang, Fumie Kawamata, Hyun Suk Kim, Kyoung Mi Kim, Haruna Kiryu, Eun Sil Lee, Youn Hee Lee, Young Sim Lee, Noriko Matsumoto, Naho Mitsuishi, Shihomi Miyachi, Mi Ae Na, Sayuri Nagashima, Kumi Nanjo, Akiko Nasu, Fumino Okura, Jin A Park, Yong Kyoung Park, Yun Hee Park, Youn Suk Ra, Akiko Sato, Kaori Seki, Akiko Shimizu, Hiromi Takahashi, Nobuko Takahashi, Ryuji Uchida, Tomoko Yamamoto.
 • Background Artists: Yoshikazu Fukutome, Hiroshi Gouroku, Sayaka Hirahara, Tomoe Ishihara, Osamu Masuyama, Hiromitsu Narumi, Hiromasa Oguro, Takashi Omori, Masako Osada, Og Chul Shin, Shihomi Suzuki, Yohei Takamatsu, Takanori Tanaka, Ryotaro Ueta, Kikuyo Yano, Noboru Yoshida, Mitsuo Yoshino.
 • Inbetween Artist: Myung Hee Youn.
 • Production Assistants: Atsushi Kamimura, Ryosuke Kiyokawa, Yuichiro Mochizuki, Yosuke Toba.
 • Project Concept: Hayao Miyazaki.
 • Character Designer: Satoko Morikawa.
 • Animation Checker: Yutaka Sakamoto.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Neko No Ongaeshi? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

An ordinary 17-year-old girl learns to be herself through a strange experience in the Kingdom of Cats. Haru is not finding life as a teenager in modern Japan to...  (more)

Cartoon Comments:

Do you love Neko No Ongaeshi, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.