Cartoon Characters, Cast and Crew for Kyojin No Hoshi (Series) (1968)Kyojin No Hoshi (Series) Cartoon Picture
Kyojin No Hoshi

Kyojin No Hoshi (Series)

Kyojin No Hoshi (Series) (1968) Anime Series Kyojin No Hoshi (Series)

BCDB Rating: "Kyojin No Hoshi (Series)" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 12 times this month, and 428 times total.

Tokyo Movie Shinsha Toru Furuya, Seizo Kato, Fuyumi Shiraishi, Makio Inoue Tadao Nagahama, Yoshio Kabashima , , , , , , , , ; more Writers More Writers.. Kazuo Inoue Takeo Watanabe
 • 1968
 • Kyojin no Hoshi Television Anime Series
 • Tokyo Movie Shinsha
 • Cartoon Characters: Hyuma Hoshi, Ittetsu Hoshi, Akiko, Mitsuru Hanagata.
 • Vocal Talent: Toru Furuya (Hyuuma Hoshi), Seizo Kato (Ittetsu Hoshi), Fuyumi Shiraishi (Akiko), Makio Inoue (Mitsuru Hanagata).
 • Directed By Tadao Nagahama, Yoshio Kabashima.
 • Animated By Daikichiro Kusube, Hideo Kawauchi, Yasuo Otsuka, Yoshifumi Kondo, Tetsuo Imazawa, Toshiyuki Honda, Tetsuro Wakabayashi, Noboru Ishiguro, Soji Yoshikawa, Masaru Inoue, Shingo Araki, Takao Kasai, Shingo Araki, Yoshiyuki Tomino.
  Animation Director: Daikichirou Kusube.
 • Written By Tadaaki Yamazaki, Mamoru Sasaki, Masaji Tsuji, Ryohei Suzuki, Sumiko Hayashi, Tsunehisa Ito, Toru Sawaki, Yoshiaki Yoshida, Seiji Matsuoka.
 • Edited By Kazuo Inoue.

Additional Crew: • Based On The Original Manga By: Ikki Kajiwara, Noboru Kawasaki.
 • Art Director: Isamu Kageyama.
 • Character Design: Tsutomu Shibayama.

Submit Additional Information:


Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Kyojin No Hoshi (Series)? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:


Do you love Kyojin No Hoshi (Series), or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.

Mobile:


Yes! We have a mobile site. Click here for the Mobile Version of Kyojin No Hoshi (Series)