Samurai Giants

Cartoon Characters, Cast and Crew for Samurai Giants (Series) (1973)

Samurai Giants (Series) Cartoon Picture
Samurai Giants

Samurai Giants (Series)

Alternate Title: The Star Pitcher

Samurai Giants (Series) (The Star Pitcher) (1973) Anime Series Samurai Giants (Series)

BCDB Rating: "Samurai Giants (Series)" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 89 times this month, and 1598 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1973
 • Samurai Giants Television Anime Series
 • Eiken, Tokyo Movie Shinsha
 • Cartoon Characters: Giants Star, Giants, Giants Star's Girlfriend.
 • Directed By Tadao Nagahama, Satoshi Dezaki, Osamu Dezaki, Yoshiyuki Tomino.
  Episode Director: Tadao Nagahama.
  Assistant Episode Directors: Kazuyoshi Yokota, Keiji Hayakawa, Kenshir˘ Takakura, Yutaka Kusunoki.
 • Animated By Yasuo Otsuka.
 • Written By Akiko Tani, Haruya Yamazaki, Hiroshi Kaneko, Masaya Yamazaki, Mon Shichijoo, Satoshi Dezaki, Seiji Matsuoka, Toyohiro And˘.
 • Edited By Kazuo Inoue, Tatsuji Nakashizu.

Additional Crew:

 • Original Story: Ikki Kajiwara, Ko Inoue.
 • Art Director: Shichiro Kobayashi.
 • Character Design: Yasuo Otsuka.
 • Storyboards: Eisuke Kondo, Noboru Ishiguro, Osamu Dezaki, Satoshi Dezaki, Soji Yoshikawa, T˘ru Yabuki, Yoshiyuki Tomino.
 • Animation Director: Yasuo Otsuka.
 • Backgrounds: Eiji Hirakawa, Hiroshi Umino, Ichiro Nakano, Junko Kubota, Kazuo Oga, Kazutoshi Shimizu, Kenji Kumatani, Susumu Sait˘, Toshiharu Mizutani, Toshio Saitou.
 • Key Animation: Eiichi Nakamura, Hayao Miyazaki, Hideo Kawauchi, Hiromi Yokoyama, Hiroshi Agatsuma, Iku Ishiguro, Jin Oda, Junzaburo Takahata, Katsuhiro Wakami, Kenji Kodama, Michiyo Yamada, Motoji Suzuki, Takashi Asakura, Takekatsu Kikuta, Y˘ichi Kotabe, Yoshiaki Kawajiri, Yoshihiro Owada, Yoshikazu Fujishiro, Yuki Kinoshita, Yukio Suzuki, Yuzo Aoki.
 • In-Between Animation: Hiroko Kodama, Hiroshi Fukutomi, Kazue Morimoto, Kazuyoshi Shimada, Kensetsu Fukuhara, Koichi Maruyama, Koichi Tsuchida, K˘shi Inamura, Kumiko Hida, Kyo-ko Harada, Masako Chiba, Masashi Kubota, Masayoshi Kobayashi, Masumi Sawa, Michiyo Yamada, Naka Kusai, Noboru Fujita, Noboru Takahashi, Nobumasa Arakawa, Norio Ando-, Osamu Shimizu, Ryo- Okaue, Seiichi Kato, Seiji Arihara, Shigeo Ogata, Shinichi Otake, Shinobu Arai, Shintaro Horikoshi, Sumi Suzuki, Takao Horie, Tamayo Hirata, Tomoe Morimoto, Toshiki Yoshida, Yuichi Endo, Yukiko Uemura, Yuko Sakashita, Yumi Furusawa.
 • Finish Animation: Asae Kazama, Fumiko Okada, Hiroko Yamaura, Hisako Kameyama, Hisashi Katano, Keiko Hoshino, Kyoko Hamaguchi, Mariko Kunugida, Michiyo Yasuda, Mitsuko Yamaki, Sadako Kohashi, Yoko Hosouchi, Yoshiko Haruki, Yukiko Nonaka.
 • Director of Photography: Akio Wakana, Toru Owada.
 • Photography: Katsuji Misawa, Keishichi Kuroki, Tatsumasa Shimizu, Tetsuro Kumase.
 • Planning: Hisashichi Sano.
 • Recording Director: Koichi Chiba.
 • Sound Effects: Yozo Kataoka.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Samurai Giants (Series)? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Samurai Giants (Series), or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.