Cartoon Characters, Cast and Crew for Alibaba To Yonjubiki No Tozuku (Alibaba And The Forty Thieves , Alibaba's Revenge) (1971)


Previous Cartoon | Next Cartoon

Alibaba To Yonjubiki No Tozuku Cartoon Picture
Alibaba To Yonjubiki No Tozuku

Alibaba To Yonjubiki No Tozuku

English Title: Alibaba And The Forty Thieves

Alibaba To Yonjubiki No Tozuku (Alibaba And The Forty Thieves , Alibaba's Revenge) (1971) Theatrical Cartoon Alibaba To Yonjubiki No Tozuku

BCDB Rating: "Alibaba To Yonjubiki No Tozuku" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 8 times this month, and 543 times total.

T˘ei D˘ga Chikao Ohtsuka, Kousei Tomita, Goro Naya, Isamu Tanonaka, Junpei Takiguchi, Kenji Naikai, Nobuyo Oyama, Hiroshi Odake, Ichir˘ Nagai; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Hiroshi Shidara Hiroshi ďkawa Yutaka Chikura, Masaaki Hanai Seiichir˘ Uno
 • 1971
 • T˘ei D˘ga
 • T˘ei
 • Theatrical Cartoon
 • Cartoon Characters: Alibaba XXXIII, Al Haq, Thirty-Eight Cats, Mouse.
 • Vocal Talent: Chikao Ohtsuka (Alibaba), Kousei Tomita (Spirit of the Lamp), Goro Naya (Goro), Isamu Tanonaka (Police Chief), Junpei Takiguchi (Kajiru), Kenji Naikai (Dora), Nobuyo Oyama (Huck), Hiroshi Odake, Ichir˘ Nagai, Kunihiko Kitagawa, Masao Imanishi, Michiko Nomura, Shunji Yamada.
 • Directed By Hiroshi Shidara.
 • Produced By Hiroshi ďkawa.
 • Animated By Hideki Mori, Hayao Miyazaki, Yoichi Otabe, Yasuji Mori.
 • Written By Motohisa Yamamoto.
 • Edited By Yutaka Chikura, Masaaki Hanai.

Additional Crew: • Planning: Isamu Takahashi, Seiichi Moro, Yoshifumi Hatano.
 • Scenario: Morihisa Yamamoto.
 • Art Director: Sabur˘ Yokoi.
 • Colors Designer: Tadanoumi Shimokawa.
 • Backgrounds: Katsuyoshi Hozumi, Toshikazu Yamaguchi, Motomu Kido.
 • Technical Director: Hiroshi Shitara.
 • Assistant Director: Yoshikatsu Kasai.
 • Animation Director: Akira Daikuhara.
 • Key Animators: Reiko Okuyama, Katsuya Oda, Sadao Kikuchi, Y˘ichi Otabe, Hideki Mori, Tatsuji Kino, Michihiro Kanayama, Hayao Miyazaki, Shigeo Matoba, Takashi Abe, K˘ichi Tsunoda, Sh˘ji Ikehara, Yasuji Mori.
 • Inbetweeners: Tetsuta Ikuno, Noboru Sekikawa, Haruko Kasai, Akemi ďta, Ky˘ko Yamashita, Tsutomu Tominaga, Eiko Sait˘, Katsuko Sakano, Keiko Kanayama, Reiko Hasegawa, Keiichi Iida, Akinori Matsuhara, Takao Kurosawa, Takao Sakano, Shinnosuke Kusama, Seiko Shinohara, Toshiaki Kobayashi, Akihiro Ogawa, Yoshinobu Susukida, Fumio Akutsu, Yoshihiro Fujimoto, Yoshiharu Horiike, Kinzabur˘ Muramatsu, T˘ru Masai, Teruo Hattori, Kiyotaka Asada, Mario Ishikawa, Sumiko Naganuma, Miyo Yamada.
 • Tracing: Mihoku Irie, Ky˘ko Taniguchi.
 • Special Effects: Tokie Hayashi, Chiaki Hirao.
 • Xerography: Hideoka Fukuoka.
 • Ink & Paint Advisor: Yutaka Kosada, Sabur˘ Shinno.
 • Camera: Sh˘ichir˘ Ide.
 • Music: Seiichir˘ Uno.
 • Recorder: Hisako Takano.
 • Sound Effects: Noriyoshi ďhira.
 • Editing: Yutaka Chikura, Masaaki Hanai.
 • Production Progression: Yoshiharu Kozawa.
 • Film Development: T˘ei Chemical Co. Ltd.

Submit Additional Information:


Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Alibaba To Yonjubiki No Tozuku? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:


Do you love Alibaba To Yonjubiki No Tozuku, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.

Mobile:


Yes! We have a mobile site. Click here for the Mobile Version of Alibaba To Yonjubiki No Tozuku