Cartoon Characters, Cast and Crew for Enter Lime! The Planet Of Men (1996)

Next Episode

Enter Lime! The Planet Of Men Cartoon Picture
Buy Enter Lime! The Planet Of Men on DVD
Enter Lime! The Planet Of Men

Enter Lime! The Planet Of Men

Enter Lime! The Planet Of Men (1996) Episode 01- Saber Marionette J Anime Episode Guide Enter Lime! The Planet Of Men

BCDB Rating: "Enter Lime! The Planet Of Men" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 5 times this month, and 315 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1996
 • Bandai Visual, TV Tokyo, Sotsu Eizo
 • Bandai Entertainment, AnimeVillage (US)
 • Saber Marionette J Episode Guide
 • Cartoon Characters: Otaru, Hanagata, Lime, Gennai, Obiichi, Tamasaburo, Baiko.
 • Vocal Talent: Yuka Imai (Mamiya Otaru), Megumi Hayashibara (Lime), Takehito Koyasu (Hanagata), Maria Kawamura (Tamasaburo), Ai Orikasa (Baiko), Katsuya Shiga (Pinsuki), Hiroyuki Yoshino (Gorokichi), Eiji Sekiguchi (Computer), Yuichi Nagashima (Gennai), Kyoto Hikami (Gemini), Yuri Shiratori (Cherry), Akiko Hiramatsu (Bloodberry), Yuuko Mizutani (Luchs), Kikuko Inoue (Panther), Hikaru Midorikawa (Faust), Urara Takano (Tiger), Kenichi Ogata (Tokugawa Ieyasu).
  Vocal Talent, English Version: Brad Swaile (Mamiya Otaru), Maggie Blue O'Hara (Lime), Erin Fitzgerald (Cherry), Saffron Henderson (Bloodberry), Donald Brown (Shogun Ieyasu Tokugawa), Paul Dobson (Faust), Ellen Kennedy Brown (Tamasaburo, Lorelei), Richard Newman (Master Soemon, Obiichi, Rubens, General Goddel), Nicole Oliver (Luchs, Baiko), Samantha Ferris (Panther), Venus Terzo (Tiger), French Tickner (Gennai Shiraga), Samuel Vincent (Mitsurugi Hanagata).
 • Directed By Masami Shimoda, Koji Masunari.
 • Produced By Noriko Kobayashi, Shinjuro Yokoyama.
  Co-Producer: Tsutomu Sugita.
  Animation Producer: Katsunori Haruta.
  Executive Producer, Bandai US: Ken Iyadomi.
 • Animated By Sachiko Kozuka, Mio Nakamo.
  Key Animators: Masaharu Kawamori, Ken Otsuka, Yukihiro Kitano, Kunio Kazuki, Katsuichi Nakayama, Shinya Uchida, Yoshimi Hashimoto, Tsutomu Miyazawa, Eiji Inoue, Keizo Ichikawa, Noriyuki Tetsura, Takayuki Gorai.
 • Written By Mayori Sekishima, Kenichi Kanemaki.
  Story Editor: Mayori Sekishima.
 • Edited By Shigeru Nishiyama.
 • Created By: Satoru Akahori.
 • Design: Tsukasa Kotobuki, Hidekazu Shimamura, Kazuo Nagai.
 • Character Designer: Tsukasa Kotobuki.
 • Mechanical Designer: Katsuyuki Tamura.
 • Special Guest Mechanical Designers: Mashaharu Kawamori, Shingo Takeba.
 • Art Director: Kazuo Nagai.
 • Color Setting: Shinobu Nakamura.
 • Color Stylings: Mieko Wanatabe.
 • Director of Photography: Hidetoshi Watanabe.
 • Photography: T. Nishimura, Daisuke Inome, Masaki Kubomuri, Kazuy Hoshi, Miki Kamieda.
 • Sound Director: Hideyuki Tanaka.
 • Backgrounds: Studio Fooga, Syunsuke Suzuki, Kiyomi Emomoto, Katsufumi Hario, Kazue Kudo, Emi Kitahara, Kaotu Narashima, Akira Yoshida.
 • Animation Checkers: Tatsushi Narita, Hiromi Sakai.
 • Cel Effects: Masashiro Murakami.
 • Title Animators: Toshiyuki Inoue, Hideko Nimura, Tetsuya Kamagaya, Masaya Onishi, Yoshinoba Yamatawa, Toshika Ohashi, Yoko Kusumoto, Mikita Kamei, Makoto Koga, Futoshi Fujikawa.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Enter Lime! The Planet Of Men? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

Late again, Otaru Mamiya has just enough time to ogle his landlord's newest marionette and wish he could afford one as well. While out selling his wares, he runs into his old rival- the incredibly wealthy and spoilt Hanagata with his groupies. While showing off...  (more)

Cartoon Comments:

Do you love Enter Lime! The Planet Of Men, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.