Cartoon Characters, Cast and Crew for Kureopatora (Cleopatra: Queen Of Sex) (1970)

Previous Cartoon | Next Cartoon

Kureopatora Cartoon Picture
Kureopatora

Kureopatora

English Title: Cleopatra: Queen Of Sex

Kureopatora (Cleopatra: Queen Of Sex) (1970) Feature Length Theatrical Animated Film Kureopatora

BCDB Rating: "Kureopatora" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 95 times this month, and 2721 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1970
 • Mushi Productions
 • Nihon Herald Eiga
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Cleopatra, Caesar, Antonius, Apolodria, Lupa, Ionius, Kalpurnia, Kabagonis, Lt. Tarabach, Octavian, Lybia.
 • Vocal Talent: Chinatsu Nakayama (Cleopatra), Hajime Hana (Caesar), Kotoe Hatsui (Apolodria), Tsubame Yanagiya (Lupa), Nobuo Tsukamoto (Ionius), Kazuko Imai (Kalpurnia), Susumu Abe (Kabagonis), Yoshirou Katou (Lt. Tarabach), Nachi Nozawa (Octavian), Osami Nabe (Antonius), Jitsuko Yoshimura (Lybia).
 • Directed By Osamu Tezuka, Eiichi Yamamoto.
 • Produced By Abiko Yoneyama, Yasuhiko Yoneyama.
  Executive Producer: Yasuhiko Yoneyama.
 • Animated By Gisaburô Sugii, Hayao Nobe, Hideaki Kitano, Hideo Furusawa, Ichiro Kimura, Ichiya Uenashi, Ikuo Fudaki, Jun Kiguchi, Junji Kobayashi, Kanji Akahori, Kazuko Nakamura, Kazuo Ushigoe, Keiko Watanabe, Masami Hata, Masateru Yoshimura, Masatoshi Nitta, Mitsuo Shindo, Nobuyoshi Sasakado, Noriyo Ushigoe, Renzo Kinoshita, Saburo Sugii, Sumiko Asato, Takao Ogawa, Tatsuo Shimamura, Teruhito Ueguchi, Toyoo Ashida, Yoshiaki Kawajiri, Yukio Ebisawa, Yutaka Tanizawa.
 • Written By Shigemi Satoyoshi (Scenario).
 • Edited By Hitomi Tsukahara, Masashi Furukawa, Reiko Watanabe, Senko Ooiwa.
 • Concept: Osamu Tezuka.
 • Art Director: Kazue Itô.
 • Design: Ko Kojima.
 • Backgrounds: Fumiharu Shimomichi, Goichi Kudo, Hachiro Tsukima, Hirotsugu Kawanabe, Junichi Mizuno, Katsue Shimizu, Kazuo Miyagawa, Kiyoshi Kato, Koyo Ito, Kuniko Nishimura, Megumi Tanabe, Naoji Yokose, Shigeru Hirabayashi, Takamura Mukuo, Tatsuro Kadoya, Tomie Inaba, Toshiyuki Ozeki, Yoshikuni Nishi, Yukiko Hamatani.
 • Animators: Gisaburô Sugii, Hayao Nobe, Hideaki Kitano, Hideo Furusawa, Ichiro Kimura, Ichiya Uenashi, Ikuo Fudaki, Jun Kiguchi, Junji Kobayashi, Kanji Akahori, Kazuko Nakamura, Kazuo Ushigoe, Keiko Watanabe, Masami Hata, Masateru Yoshimura, Masatoshi Nitta, Mitsuo Shindo, Nobuyoshi Sasakado, Noriyo Ushigoe, Renzo Kinoshita, Saburo Sugii, Sumiko Asato, Takao Ogawa, Tatsuo Shimamura, Teruhito Ueguchi, Toyoo Ashida, Yoshiaki Kawajiri, Yukio Ebisawa, Yutaka Tanizawa.
 • Photography: Akira Tsuchiya, Hajime Satou, Junichi Fukano, Katsuji Misawa, Kuniki Hoshi, Masao Miyauchi, Masatoshi Komine, Sakurako Nakamura, Setsuko Morioka, Shigeru Yamazaki, Tadahiko Horiguchi, Toshio Shuto, Toshiyuki Shima, Tsuyoshi Honda, Yukina Tsujimoto.
 • Sound: Atsumi Tashiro, Susumu Aketagawa.
 • Editors: Hitomi Tsukahara, Masashi Furukawa, Reiko Watanabe, Senko Ooiwa.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about Kureopatora? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

The story of Cleopatra, told through a series of sexual romps with Julius Caesar and other Romans.

Cartoon Comments:

Do you love Kureopatora, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.