Cartoon Characters, Cast and Crew for Shindbad No Baden (Arabian Night Sindbad Adventure, The Adventures Of Sinbad) (1962)

Previous Cartoon | Next Cartoon

Shindbad No Baden Cartoon Picture
Shindbad No Baden

Shindbad No Baden

English Title: Arabian Night Sindbad Adventure

Shindbad No Baden (Arabian Night Sindbad Adventure, The Adventures Of Sinbad) (1962) Feature Length Theatrical Animated Film Shindbad No Baden

BCDB Rating: "Shindbad No Baden" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 17 times this month, and 956 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1962
 • T˘ei D˘ga
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Sinbad, Ali, Princess Samir, Old Man, Grand Vizier.
 • Vocal Talent: Hideo Kinoshita, Tetsuko Kuroyanagi, Junpei Takiguchi, Hisao Dazai, Mahito Tsujimura, Ichir˘ Nagai, Noriko Shind˘, Ky˘ko Satomi, Kiyoshi Kawakubo, Kinshir˘ Iwao, Takashi Sait˘, K˘ji Koga, Tokyo H˘s˘ Gekidan.
 • Directed By Taiji Yabushita.
  Co-directed By: Masao (Yoshio) Kuroda.
 • Produced By Hiroshi ďkawa.
 • Animated By Sanae Yamamoto.
 • Written By Osamu Tezuka, Morio Kita.
 • Edited By Ikuz˘ Inaba.

Additional Crew:

 • Design: Yasuo Otsuka.
 • Art Director: Seigo Shind˘, Hajime Numai.
 • Planning: Isamu Takahashi, Shin Yoshida, Yoshifumi Hatano.
 • Scenario: Osamu Tezuka, Morio Kita.
 • Technical Director: Taiji Yabushita, Yoshio Kuroda.
 • Color Designer: Mataharu Urata.
 • Backgrounds: Tomoo Fukumoto, Kazuko Katakura, Eiko Sugimoto, Kazue It˘, Isamu Kageyama, Hideo Chiba.
 • Key Animators: Akira Daikuhara, Hideo Furusawa, Masao Kumakawa, Yasuo ďtsuka, Daikichir˘ Kusube, Reiko Okuyama, Masatake Kida, Chikao Fujii.
 • Inbetweener Supervisor: Sanae Yamamoto.
 • Inbetweeners: Tomekichi Takeuchi, Noboru Sekikawa, Katsuya Oda, Tetsuta Ikuno, Ky˘ko Nakatani, Akemi ďta, Y˘ichi Otabe, Sadao Tsukioka, Mineo Kachita, Shigetsugu Yoshida, Yoshio Aiso, Sadao Kikuchi, Takao Kodama, Kazuko Kobayashi, Sumiko Naganuma, Toyohei Horikawa, Motoaki Ishii, Haruko Kasai, Nobuyuki Fukushima, Miyo Yamada, Masayo Ubukata, Katsuko Kikuchi, Katsuko Kubota, Ken Sait˘, Atsushi Takagi, Shigeyuki Hayashi, Nobuhiro Okasako, Hidetoshi Umeda, Shinya Tamura, Toshio Hirata, Hideki Mori, Shigeo Ozaki, Kanji Akahori, Teruhito Ueguchi, Takao Kurosawa, Akinori Matsuhara, Keiko Shibata, Michihiro Kanayama, Tatsuji Kino, Toshiaki Kobayashi, Takao Sakano, Kinnosuke Hirakawa, Takanori Hashimoto, Keiichir˘ Kimura, Akira Sat˘, Hiroshi Azuma, Keisuke Morishita, Fusahiro Nagaki, Kenz˘ Koizumi.
 • Tracing: Mitsuko Shind˘, Noriko Takigawa, Y˘ko Sakamoto, Nobuko Sat˘.
 • Color: Hiroko Ono, Masuko Watanabe, Tokie Hayashi, Keiko Takahashi.
 • Ink & paint advisor: Sabur˘ Shinno.
 • Camera: Kenji Sugiyama, Kazuo Nakamura.
 • Music: Isao Tomita, Masao Yoneyama.
 • Dancers: Kiitsu Sakakibara.
 • Recorder: Atsuko Suzuki.
 • Sound Effects: Hajime Kimura.
 • Editing: Ikuz˘ Inaba.
 • Production Progression: Seiichi Moro.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Shindbad No Baden? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

Sinbad and his young friend Ali join a pirate ship where he frees an imprisoned princess and, after many adventures, discovers a secret treasure.

Cartoon Comments:

Do you love Shindbad No Baden, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.