Ohayo! Spank

Cartoon Characters, Cast and Crew for Umi Ga Hoe Teru! Shinpai Da Wan (The Sea Is Roaring! This Is Worrying) (1981)

Previous Episode | Next Episode

Umi Ga Hoe Teru! Shinpai Da Wan Cartoon Picture
Umi Ga Hoe Teru! Shinpai Da Wan

Umi Ga Hoe Teru! Shinpai Da Wan

English Title: The Sea Is Roaring! This Is Worrying

Umi Ga Hoe Teru! Shinpai Da Wan (The Sea Is Roaring! This Is Worrying) (1981) - Ohayo! Spank Anime Episode Guide Umi Ga Hoe Teru! Shinpai Da Wan

BCDB Rating: "Umi Ga Hoe Teru! Shinpai Da Wan" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 23 times this month, and 355 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1981
 • Tokyo Movie Shinsha
 • Ohayo! Spank Episode Guide
 • Cartoon Characters: Spank, Aiko Morimura, Uncle, Pappy, Osaku-san, Sensei, Ryo, Fujinami, Futaba, Serino, Shinako, Masaya Tsukahara, Tora Kichi.
 • Vocal Talent: Noriko Tsukase (Spank), Mari Okamoto (Aiko Morimura), Eiko Masuyama (Mother), Hiromi Tsuru (Cat), Hisako Kyouda (Osaku-san), Ikuo Nishikawa (Sensei), Kazuhiko Inoue (Ryo), Kei Tomiyama (Fujinami), Masako Sugaya (Futaba), Minori Matsushima (Serino), Rihoko Yoshida (Shinako), Ryusei Nakao (Masaya Tsukahara), Shigeru Chiba (Policeman), Yoneko Matsukane (Tora Kichi), Yuu Mizushima (Rei, Rui Ikegami).
 • Directed By Shigetsugu Yoshida (Chief Director).
  Episode Directors: Hidenori Yamaguchi, Hideo Nishimaki, Masaharu Okuwaki, Naoto Hashimoto, Satoshi Dezaki, Shigetsugu Yoshida, Shuji Iuchi, Susumu Ishizaki, Yasumi Mikamoto, Yasuo Yamayoshi.
 • Animated By Takao Kasai.
 • Written By Chifude Asakura, Hiroshi Kaneko, Masaaki Sakurai, Yoshimi Shinozaki.

Additional Crew:

 • Original Manga: Shizue Takanashi, Shun'ichi Yukimuro.
 • Design: Shizue Takanishi, Yukari Kobayashi.
 • Character Design: Takao Kozai.
 • Background Art: Noboru Tatsuike.
 • Key Animation: Keiko Imazawa, Nobuyuki Kitajima, Sonomi Aramaki, Yasuhiko Ogata, Yoshihiro Owada.
 • Ink & Paint: Kimie Yamana.
 • Literary Charge: Keishi Yamazaki.
 • Sound Effects: Shizuo Kurahashi.
 • Music: Kouji Makaino, Tetsuo Ueno.
 • Music Selection: Soi Tojobetsupu.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Umi Ga Hoe Teru! Shinpai Da Wan? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Umi Ga Hoe Teru! Shinpai Da Wan, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.