Majin Eiyūden Wataru

Cartoon Characters, Cast and Crew for Kyūketsuki Wa Jūjika Korekutā (The Vampire Is A Cross Collector) (1988)

Previous Episode | Next Episode

Kyūketsuki Wa Jūjika Korekutā Cartoon Picture
Kyūketsuki Wa Jūjika Korekutā

Kyūketsuki Wa Jūjika Korekutā

English Title: The Vampire Is A Cross Collector

Kyūketsuki Wa Jūjika Korekutā (The Vampire Is A Cross Collector) (1988) Season 1 Episode 8- Majin Eiyūden Wataru Anime Episode Guide Kyūketsuki Wa Jūjika Korekutā

BCDB Rating: "Kyūketsuki Wa Jūjika Korekutā" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 5 times this month, and 261 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1988
 • Sunrise, Asatsu
 • Majin Eiyūden Wataru Episode Guide
 • Cartoon Characters: Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryūjinmaru, Robot, Evil Magician.
 • Vocal Talent: Mayumi Tanaka (Wataru Ikusabe), Megumi Hayashibara (Himiko Shinobibe), Tomomichi Nishimura (Shibaraku Tsurugibe), Kouichi Yamadera (Kurama Wataribe), Tessho Genda (Ryūjinmaru), Kazue Ikura (Tora-Oh), Urara Takano (Umihiko).
 • Directed By Hideharu Iuchi, Michio Fukuda, Masamitsu Hidaka, Nobuhiro Kondo, Katsuoshi Yatabe, Yutaka Kagawa.
  Series Director: Shuji Iuchi.
 • Produced By Takayuki Yoshii, Yuko Sagawa.
 • Animated By Toyoo Ashida.
 • Written By Yoshiaski Takahashi, Ryosuke Takahashi, Hiroyuki Kawasaki, Takao Koyama, Hiroko Naka.

Additional Crew:

 • Original Manga: Hajime Yatate.
 • Script: Hiroko Naka, Hiroyuki Kawase, Hiroyuki Kawazaki, Miho Maruo, Takao Koyama, Toshiki Inoue, Yasushi Hirano, Yoshimasa Takahashi.
 • Composition: Shuji Iuchi, Yoshimasa Takahashi.
 • Art: Shigemi Ikeda.
 • Character Design: Toyoo Ashida.
 • Mecha Design: Kazunori Nakazawa.
 • Color Design: Kyoko Yamazaki.
 • Color Setting: Kenji Chiba, Rika Watanabe, Takeshi Mochida.
 • Backgrounds: Mitsuru Ishii, Noriko Kaneko, Toshiyuki Yoshimura, Yoji Yoshikawa.
 • Animation Directors: Hiromi Matsushita, Kazuko Tadano, Kenichi Ishimaru, Masayuki Uchiyama, Yuichi Endo.
 • Key Animators: Akiko Matsumoto, Atsushi Sato, Etsushi Mori, Hiromi Matsushita, Hiroshi Watanabe, Hisashi Hirai, Junko Miyamoto, Katsuhiko Suzuki, Kenichi Ishimaru, Mayumi Hirota, Satoru Utsunomiya, Satoshi Sasaki, Shinji Sakuma, Tadashi Hiramatsu, Takahiro Yoshimatsu, Takashi Horiuchi, Toshiyuki Fujisawa, Yasuhiro Oshima, Yoshihisa Sakurai, Yuichi Endo.
 • In-Between Animators: Chizuko Hashimoto, Etsuko Matsuno, Hiroko Takahashi, Mayumi Yamamoto, Osamu Nanami, Tatsuo Miura, Yumi Itou.
 • Animation Check: Etsushi Mori.
 • Finishing: Etsuko Akiyama, Hiromi Kato, Kazuhiro Izumi, Saori Kubo, Tomoko Sasaki.
 • Director of Photography: Atsushi Okui.
 • Music: Jun'ichi Kanezaki, Satoshi Kadokura.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Kyūketsuki Wa Jūjika Korekutā? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Kyūketsuki Wa Jūjika Korekutā, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.