Cartoon Characters, Cast and Crew for Koi No Highway Star (Love's Highway Stars) (1995)

Previous Cartoon | Next Cartoon

No Cartoon Picture
Koi No Highway Star

Koi No Highway Star

English Title: Love's Highway Stars

Koi No Highway Star (Love's Highway Stars) (1995) Direct-To-Video Cartoon

BCDB Rating: "Koi No Highway Star" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 4 times this month, and 216 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1995
 • Studio DEEN, Tei
 • Direct-To-Video Cartoon
 • Cartoon Characters: Officer Miyuki Kobayakawa, Officer Natsumi Tsujimoto, Officer Ken Nakajima, Yoriko Nikaidou, Captain, Chie Sagamioono, Saki Abdusha, Hiroko.
 • Vocal Talent: Akiko Hiramatsu (Miyuki Kobayakawa), Sakiko Tamagawa (Natsumi Tsujimoto), Bin Shimada (Ken Nakajima), Etsuko Kozakura (Yoriko Nikaidou), Issei Masamune (Captain), Michiko Neya (Chie Sagamioono), Akira Ishida (Saki Abdusha), Hiromi Itou (Hiroko), Kinryuu Arimoto (Oshou), Kousuke Okano (Yuuji), Megumi Hirosawa (Satomi), Michie Hase (Fumie), Takashi Matsuyama (Instructor, Lancia Man), Takeshi Aono (Daimaru Nakajima), Tatsuya Okada (Kido), Tomokazu Seki (Shouji Toukarin), Yuko Nagashima (Sakai).
 • Directed By Hiroshi Watanabe, Kazuhiro Furuhashi, Junji Nishimura, Takeshi Mori.
 • Produced By Hiroshi Hasegawa (Studio DEEN), Naoki Sei, Shigeru Watanabe, Yoshimasa Mizuo.
 • Animated By Akira Inoue, Akitoshi Maeda, Eiji Yamanaka, Fumie Muroi, Hidenori Matsubara, Hirofumi Suzuki, Isamu Utsugi, Keishi Sakai, Keisuke Watabe, Makoto Yamada, Masahiko Kubo, Noboru Furuse, Norio Matsumoto, Shinya Ojiri, Shinya Uchida, Shoji Yabushita, Tadashi Hiramatsu, Takashi Yamamoto, Takeyuki Suzuki, Takuji Yoshimoto, Tetsuhito Saito, Tokuyuki Matsutake, Toshiharu Murata, Yoshimi Hashimoto, Yoshio Mizumura, Youichi Ishikawa, Yuichi Tanaka.
 • Written By Michiru Shimada, Michiko Yokote.
 • Edited By Seiji Morita.
 • Original Manga: Kosuke Fujishima.
 • Art Director: Hiroshi Kato.
 • Character Design: Atsuko Nakajima.
 • Mecha Design: Shunji Murata, Toshiharu Murata.
 • Color Coordination: Kenichi Ishii.
 • Planning: Katsuhisa Yamamoto, Takashi Mogi, Teruo Miyahara, Tsunesuke Kimura.
 • Storyboards: Kazuhiro Furuhashi.
 • Animation Directors: Atsuko Nakajima, Makoto Yamada, Tokuyuki Matsutake.
 • Sound Directors: Naoko Asari, Yota Tsuruoka.
 • Director of Photography: Mitsunobu Yoshida.
 • Editing: Seiji Morita.
 • Key Animation: Akira Inoue, Akitoshi Maeda, Eiji Yamanaka, Fumie Muroi, Hidenori Matsubara, Hirofumi Suzuki, Isamu Utsugi, Keishi Sakai, Keisuke Watabe, Makoto Yamada, Masahiko Kubo, Noboru Furuse, Norio Matsumoto, Shinya Ojiri, Shinya Uchida, Shoji Yabushita, Tadashi Hiramatsu, Takashi Yamamoto, Takeyuki Suzuki, Takuji Yoshimoto, Tetsuhito Saito, Tokuyuki Matsutake, Toshiharu Murata, Yoshimi Hashimoto, Yoshio Mizumura, Youichi Ishikawa, Yuichi Tanaka.
 • Music Artist: K tani.
 • Theme Song Performance: Akiko Hiramatsu, Sakiko Tamagawa.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Koi No Highway Star? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Koi No Highway Star, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.