Cartoon Characters, Cast and Crew for Maken Liner- 0011 Henshin Seyo (Hellhound Liner 0011, Transform!) (1972)

Previous Cartoon | Next Cartoon

Maken Liner- 0011 Henshin Seyo Cartoon Picture
Maken Liner- 0011 Henshin Seyo

Maken Liner- 0011 Henshin Seyo

English Title: Hellhound Liner 0011, Transform!

Maken Liner- 0011 Henshin Seyo (Hellhound Liner 0011, Transform!) (1972) Theatrical Cartoon Maken Liner- 0011 Henshin Seyo

BCDB Rating: "Maken Liner- 0011 Henshin Seyo" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 31 times this month, and 375 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1972
 • Tei Dga
 • Theatrical Cartoon
 • Vocal Talent: Kyko Satomi, Masato Yamauchi, Osamu Kobayashi, Haruko Kitahama, Machiko Soga, Masako Nozawa, Minori Matsushima, Keiichi Noda, Kji Yada, Kunihiko Kitagawa, Junji Yamada, Sachiko Chijimatsu, Michiko Yanagisawa.
 • Produced By Isamu Takahashi (Executive Producer).
 • Written By Masaki Tsuji, Ygo Serikawa.
 • Edited By Hitoshi Yoshimura.

Additional Crew:

 • Production Supervisor: Seiichi Moro.
 • Art Director: Tadanao Tsuji.
 • Planning: Takashi Iijima.
 • Scenario: Masaki Tsuji, Ygo Serikawa.
 • Colors Designer: Fumihiro Uchigawa.
 • Color: Kazuko Yoshimura, Yasuyo Kubota.
 • Backgrounds: Kihachir Kojima, Iwamitsu It, Toshikazu Yamaguchi, Geki Katsumata.
 • Technical Director: Takeshi Tamiya.
 • Animation Director: Akira Daikuhara.
 • Key Animators: Reiko Okuyama, Sadao Kikuchi, Michihiro Kanayama, Takashi Abe, Tatsuji Kino, Kichi Tsunoda, Shigeo Matoba, Seiko Shinohara, Yasuji Mori.
 • Inbetweeners: Tetsuta Ikuno, Kyko Yamashita, Noboru Sekikawa, Haruko Kasai, Keiichi Iida, Tsutomu Tominaga, Satoshi Maruyama, Keiko Kanayama, Katsuko Sakano, Hideki Mori, Shinya Tamura, Akinori Matsuhara, Takao Kurosawa, Takao Sakano, Toshiaki Kobayashi, Akihiro Ogawa, Yoshinobu Susukida, Fumio Akutsu, Kinzabur Muramatsu, Tru Masai, Shji Ikehara, Kiyotaka Asada, Yoshihiro Fujimoto, Yoshiharu Horiike, Teruo Hattori, Mario Ishikawa, Akira Sasaki, Akemi ta, Sumiko Naganuma, Miyo Yamada.
 • Assistant Director: Kazuya Miyazaki.
 • Tracing: Sonoe Sakano, Kazuko Ueki.
 • Ink & Paint Advisor: Yutaka Kosada, Hiroshi Morita.
 • Special Effects: Yoshiaki Okada, Tokie Hayashi.
 • Xerography: Hideoka Fukuoka, Akira Takahashi.
 • Camera: Juichi Sakai, Masao Shimizu.
 • Editing: Hitoshi Yoshimura.
 • Recorder: Hiromi Kanbara.
 • Film Development: Tei Chemical Co. Ltd.
 • Production Progression: Kiyoshi no.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Maken Liner- 0011 Henshin Seyo? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Maken Liner- 0011 Henshin Seyo, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.