Cartoon Characters, Cast and Crew for Saiyki (1960)


Previous Cartoon | Next Cartoon

Saiyki Cartoon Picture
Saiyki

Saiyki

Alternate Title: Saiyuki

Saiyki (Saiyuki) (1960) Feature Length Theatrical Animated Film Saiyki

BCDB Rating: "Saiyki" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 11 times this month, and 402 times total.

Tei Dga Kiyoshi Komiyama, Noriko Shind, Hideo Kinoshita, Setsuo Shinoda, Nobuaki Sekine, Kunihisa Takeda, Katsuko Ozaki, Michiko Shirasaka; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Taiji Yabushita, Osamu Tezuka, Daisaku Shirokawa Hiroshi kawa Shintar Miyamoto, Kanjir Igusa Ryichi Hattori
 • 1960
 • Tei Dga
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Vocal Talent: Kiyoshi Komiyama, Noriko Shind, Hideo Kinoshita, Setsuo Shinoda, Nobuaki Sekine, Kunihisa Takeda, Katsuko Ozaki, Michiko Shirasaka, Kinshir Iwao, Tamae Kat, Kiyoshi Kawakubo, Shichi Kazamatsuri.
 • Directed By Taiji Yabushita, Osamu Tezuka, Daisaku Shirokawa.
 • Produced By Hiroshi kawa.
 • Edited By Shintar Miyamoto, Kanjir Igusa.

Additional Crew: • Art Director: Masaaki Yano, Hajime Numai.
 • Planning: Hideyuki Takahashi, Gor Kondaib.
 • Technical Directors: Taiji Yabushita, Osamu Tezuka, Daisaku Shirokawa.
 • Scenario: Keinosuke Uekusa.
 • Organization: Osamu Tezuka.
 • Camera: Harusato tsuka, Mitsuaki Ishikawa, Kenji Sugiyama.
 • Music: Ryichi Hattori.
 • Recorder: Yko Shima.
 • Sound Effects: Yoneichi Kan.
 • Editing: Shintar Miyamoto, Kanjir Igusa.
 • Key Animators: Yasuji Mori, Masao Kumakawa, Yasuo tsuka, Akira Daikuhara, Hideo Furusawa.
 • Inbetweener supervisor: Sanae Yamamoto.
 • Inbetweeners: Shji Konno, Masatake Kida, Daikichir Kusube, Reiko Okuyama, Chikao Tera, Michihiko Yoshida, Shun Nagasawa, Taku Sugiyama, Machiko Dazai, Kazuko Nakamura, Sumiko Naganuma, Toyohei Horikawa, Gizabur Sugii, Mineo Kachita, Motoaki Ishii, Tamae Matsusumi, Noboru Sekikawa, Midori Suzuki, Kyko Nakatani, Tetsuta Ikuno, Akemi ta, Katsuya Oda, Kazumi Sakai, Masayo Ubukata, Shigetsugu Yoshida, Yko Kat, Keiko Ishino, Masako Sekiguchi, Nobuko Takeo, Haruko Kasai, Sadao Kikuchi, Yoshio Aiso, Satoshi Sait, Nobuyuki Fukushima, Kenz Takao, Hozabur Watanabe, Katsuko Kubota, Miyo Yamada, Masako Ishizawa, Atsuko Nakayama, Keiichi Iida, Norio Hikone, Etsuko Inaba, Reiko Hanada, Tomekichi Takeuchi, Atsushi Takagi, Ken Sait, Shigeyuki Hayashi, Haruko Motoya, Kazuko Kobayashi, Takao Kodama, Tsutomu Tominaga, Eiko Sait, Katsuko Kikuchi, Yichi Otabe, Sadao Tsukioka, Masako Nagao, Shinya Tamura, Hidetoshi Umeda, Takao Kzai, Masami Shino, Toshio Hirata, Hideki Mori, Teruhito Ueguchi, Katsuji Yamaoka, Kanji Akahori, Takao Kurosawa, Akinori Matsuhara, Tsuyoshi Ninomiya, Shigeo Ozaki, Kiyoshi Sakai, Keiko Shibata.
 • Tracing: Mitsuko Shind, Fumie Motohashi, Masako Miyazaki, Nobuko Yoshida.
 • Color: Junko Kawashima, Fukiko Hayashi, Nobuhiro Okasako.
 • Ink & paint advisor: Sabur Shinno.
 • Historical Inquiries: Kan Kyei.
 • Production Progression: Seiichi Moro.
 • Colors: Kichi Maeba.
 • Backgrounds: Eiko Sugimoto, Kazuko Ozawa, Kimiko Sait, Mataharu Urata, Sabur Yokoi.

Submit Additional Information:


Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Saiyki? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:


Do you love Saiyki, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.

Mobile:


Yes! We have a mobile site. Click here for the Mobile Version of Saiyki