Search Results

Big Cartoon DataBase Logo

Search Results


Your search has matched in 0 Series and 5 Cartoons.
Your search took 3.13 seconds.

Matching Cartoons:


Other Studios: S: Studio Ghibli

Tonari No Totoro (My Neighbor Totoro) Cartoon Pictures Tonari No Totoro (My Neighbor Totoro)1988
Studio Ghibli, Tokuma-Shoten
 featuring Totoro, Satsuki, Mei, Tatsuo Kusakabe, Yasuko Kusakabe, Kanta, Kanta no obÔsan, Kanta no okÔsan, Kanta's Father; more Characters More Cartoon Characters...

Tonari No Totoro On Video!  Tonari No Totoro BCDB Rating: 3.1 out of 5 stars (3.15 stars from 22 users.)


Heisei Tanuki Gassen Pompoko (The Raccoon War) Cartoon Pictures Heisei Tanuki Gassen Pompoko (The Raccoon War)1994
Studio Ghibli, Hakuhodo Incorporated, NTV...
 featuring Shoukichi, Okiyo, Seizaemon, Fireball Oroku, Gonta, Inugami Gyobu, Bunta, Kincho Daimyoujin the Sixth, Yashimano Hage; more Characters More Cartoon Characters...

Heisei Tanuki Gassen Pompoko On Video!  Heisei Tanuki Gassen Pompoko BCDB Rating: 4 out of 5 stars (45 stars from 2 users.)


H˘hokekyo Tonari No YamadÔkun (My Neighbors the Yamadas) Cartoon Pictures H˘hokekyo Tonari No YamadÔkun (My Neighbors the Yamadas)1999
Studio Ghibli, Buena Vista International, Hakuhodo...
 featuring Takashi Yamada, Matsuko Yamada, Shige, Nonoko, Fujiwara (Nonoko's Teacher), Kikuchibaba, Woman Wearing Glasses; more Characters More Cartoon Characters...

H˘hokekyo Tonari No YamadÔkun On Video!  H˘hokekyo Tonari No YamadÔkun BCDB Rating: 2.2 out of 5 stars (2.25 stars from 2 users.)


Hauru No Ugoku Shiro (Howl's Moving Castle) Cartoon Pictures Hauru No Ugoku Shiro (Howl's Moving Castle)2004
Studio Ghibli, Tokuma Shoten, Dentsu Inc., Nippon Television Network...
 featuring Sofţ, Hauru, Arechi no Majo, KarushifÔ, Marukuru, Kosh˘, Kakashi no Kabu, Koku˘, Hin, Sariman, Sophie, Howl; more Characters More Cartoon Characters...

Hauru No Ugoku Shiro On Video!  Hauru No Ugoku Shiro BCDB Rating: 4 out of 5 stars (45 stars from 3 users.)


Gake No Ue No Ponyo (Ponyo On The Cliff) Cartoon Pictures Gake No Ue No Ponyo (Ponyo On The Cliff)2008
Studio Ghibli, Nihon Telebi [Nippon Television Network Corporation]...
 featuring Ponyo, Ponyo No Ky˘dai, S˘suke, Fujimoto, Risa, Guranmamare, K˘ichi, Anchorman, Kayo, Kumiko, Mother, Yoshie, Karen; more Characters More Cartoon Characters...

Gake No Ue No Ponyo On Video!  Gake No Ue No Ponyo BCDB Rating: 2.3 out of 5 stars (2.35 stars from 2 users.)